Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zmiany w polskim systemie oświaty

  Polski system oświaty:

  - podstawowe 1-6 klasy,

  - gimnazjalne,

  - ponadgimnazjalne lub 3 letnia szkoła zawodowa, licea 3 letnie,

  - szkoły wyższe.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj wybrany model związków rodzinnych

  - konkubinat – para nie jest związana związkiem małżeńskim a prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

  - rodzina z jednym z rodziców – samotne matki,

  - samotność – gospodarstwo domowe prowadzone samotnie,

  - związki homoseksualne,

  - małżeństwa bezdzietne – ok. 5% nie chce mieć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy związków małżeńskich

  - monogamia – to małżeństwo 1 mężczyzny z 1 kobietą,

  - monogamia sesyjna – częste rozwody i śluby,

  - poliandria - typ rodziny że kobieta posiada więcej mężów

  - poligamia – 1 mężczyzna posiada więcej niż 1 żonę.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje rodzin

  Rodzaje rodzin:

  1)Podział ze względu na liczebność grup małżeńskich:

  - poligamiczne – 1 mężczyzna + wiele kobiet

  - poliandryczne – 1 kobieta + wiele mężczyzn

  - monogamiczne – 1 mężczyzna + 1 kobieta

  2) Podział ze względu na hierarchię prestiżu i władzy w rodzinie:

  - patriarchalne – to taka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rodzina

  Rodzina – jest grupą złożoną z osób połączonych ze sobą więziami małżeństwa, rodzicielstwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się klasa od warstwy społecznej

  WARSTWA SPOŁECZNA:

  1)w socjologii marksistowskiej część klasy społecznej lub element struktury społecznej nie mieszczący się w schemacie podziału klasowego;

  2)realnie istniejąca kategoria społeczna wyodrębniona ze względu na cechy jej członków (zbliżony dochód, wykształcenie, prestiż, styl...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj jedno ze znanych ci ujęć klasy społecznej

  Metoda samookreślenia- klasa społeczna traktowana jest jako kategorie społeczne, w której jednostki umieszczają same siebie a nie innych. Metoda ta jest przydatna w badaniu zachowań politycznych. To za kogo uważają się ludzie ma wpływ na to jak głosują.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest stygmat

  Stygmatem nazywamy zaakceptowanie przez osobę popełniającą wykroczenie tożsamości dewiatą.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe elementy wymiaru sprawiedliwości

  Elementy wymiaru sprawiedliwości: policja, sądy, prokuratura, komornicy. Działalność państwa realizowana przez niezawisłe sądy rozstrzygające w formie procesowej konflikty prawne w celu ochrony zasad praworządności; w Polsce wymiar sprawiedliwości. sprawują:

  Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz biologiczne lub psychologiczne wyjaśnienia istnienia dewiacji

  Kiedyś twierdzono, że więźniowie mają odrębne cechy fizyczne, uważano, że przestępcy są biologicznie niedorozwinięci. Stwierdzenie to nie było trafne. Następnie uważano, że typ ciała ma związek z przestępczością.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt

Do góry