Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wymień funkcje partii politycznej

  - zapewnienie pluralizmu politycznego,

  - wzmożona aktywność polityczna,

  - selekcja kandydatów na stanowiska polityczne,

  - tworzenie koalicji,

  - stabilizacja ustroju politycznego.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy ustrojów i scharakteryzuj jeden z nich

  Rodzaje ustrojów powszechnych:

  - monarchia:

  *absolutna (nieograniczona władza monarchii),

  *konstytucyjna (ograniczona władza monarchii)

  - autorytalizm – ustrój w którym społeczeństwo ma wielki udział w życiu politycznym,

  *dyktatura – władze sprawuje 1 osoba,

  *Junta ( czyta się hunta) władza...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję państwa

  Państwo – naturalną tendencją każdej społeczności narodowej jest chęć i dążenia do posiadania własnego państwa jako czynnika narodowotwórczego.

  Starania o przekształcenie się narodu w jednolitą organizację polityczni-administracyjną są jednym z najbardziej widocznych przejawów uformowania się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje władzy i panowania

  Rodzaje władzy:

  - władza prawomocna – jest król, prezydent i tak dalej (1 władca),

  - władza nieprawomocna – opiera się na wykorzystaniu siły.

  Rodzaje panowania:

  - tradycjonalne – oparte na zwyczajach kulturalnych,

  - racjonalne – legalne – opiera się na prawie,

  - charyzmatyczne – ma źródło w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega władza

  Władza – to zdolność osiągania celu wbrew oporowi innych. Może opierać się na sile fizycznej lub ekonomicznej.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną z głównych religii świata

  Religie świata:

  - chrześcijaństwo – najbardziej upowszechniona religia ponad 20% ludności ziemi. Same chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Zapisem jest biblia. Rodzaje: rzymsko-katolicka, prawosławie, protestanci,

  - islam – wyznawany na bliskim wschodzie. Założyciel Ahomet Bogiem jest Allach. Mekka –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne religii

  * kościół- to stabilna instytucja, która utrzymuje, że jest jedną uprawnioną drogą do prawdy religijnej. Posiada określoną hierarchię funkcjonariuszy i pewną formę organizacji biurokratycznej.

  *sekty- są w pewnym sensie podobnie do kościołów. Są niewielkie i odosobnione. Mogą być formą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje religii

  - spójność społeczeństwa ( religia splata społeczeństwo, zapewniając wspólny system wartości),

  - nadaje sens życiu (daje odpowiedzi na fundamentalne pytania o ludzką egzystencję i sens w życiu)

  - kontrola społeczna (normy społeczne często opierają się na przekonaniach religijnych)

  - wsparcie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie istnieją formy religii

  - kościół – stabilna i dobrze zorganizowana i zintegrowana instytucja, która że jest jedną uprawnioną drogą do prawdy religijnej,

  - sekta – niewielka grupa religijna odrzucająca normy wartości kultury dominującej. Często powstaje w skutek odrzucenia od kościoła. Przywództwo opiera się na charyzmie,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj określenie religii

  Religia – zespół wierzeń w siły nadprzyrodzone oraz związanych z nimi obrzędów (praktyk) zasad moralnych i form organizacji społecznej instytucji religijnych. Może doprowadzić do kontaktów społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt

Do góry