Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest definicja ruchu społecznego

  Ruch społeczny – to zgromadzenie jednostek które zorganizowały się w celu poparci lub przeciwstawienia się określonym zmianom kulturowym bądź społecznym.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tłum i wymień jego rodzaje

  Tłum – jest przelotnym zgromadzeniem większej liczby osób (co najmniej kilkaset) na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, regulujących spontanicznie na te same podniety w podobny lub identyczny sposób.

  Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje tłumu:

  1)tłum agresywny – to tłum atakujący...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj podstawowe cechy zachowań zbiorowych

  Zachowanie zbiorowe – to spontaniczne i krótkotrwałe zjawisko społeczne dużej liczby ludzi znajdującej się w niejasnej sytuacji.

  Cechy:

  - krótkotrwałe działanie,

  - niepewna identyfikacja i granice,

  - słabo wytworzone normy społeczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe problemy miast

  - przestępczość i narkomania,

  - problemy finansowe,

  - ucieczka na przedmieścia

  - tłoki na ulicach, korki,

  - transport,

  - komunikacje,

  - wyprowadzenie firm z miast,

  - problemy ekologiczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest urbanizacja

  Urbanizacja – jest procesem społecznym i kulturowym wyrażającym się w szybkim wzroście liczby i rozwoju ośrodków miejskich na skutek koncentracji przemysłu i handlu. Powoduje ona napływ ludności wiejskiej do miast, powiększenie się obszarów miejskich w całości zaludnienia. Wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj podstawowe elementy polityki ludnościowej

  * ograniczenie przyrostu naturalnego

  * Rozwój ekonomiczny- lepsze warunki materialne zwiększają możliwość obniżenia wskaźnika umieralności i w ten sposób eliminują konieczność posiadania dużej liczby dzieci jako warunku utrzymania rodziny.

  * produkcja i dystrybucja żywności- „zielona rewolucja”...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się demografia

  Demografia – jest to nauka o tendencjach w obrębie populacji, , nauka o ludności zajmująca się jakościowym i ilościowym badaniem (na podstawie danych statystycznych) stanów, struktur, ruchów i rozwoju ludności w określonych warunkach historycznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne funkcje medycyny

  * Ochrona zdrowia- główna funkcja.

  * Badania naukowe i wprowadzanie nowych metod leczenia.- Prowadzenie badań nad schorzeniami i dolegliwościami, opracowywanie sposobów ich leczenia.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czy polega medykalizacja społeczeństwa

  Na rozciągnięciu medycyny na niemedyczne dziedziny życia społecznego. (wzrost znaczenia zawodu lekarza).

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się epidemiologia

  Dział medycyny, nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzeniem się epidemii oraz środkami zapobiegającymi i zwalczającymi je.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry