Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to są ośrodki skupienia grupy społecznej

  Na ośrodki skupienia składają się zarówno materialne podstawy jej istnienia (terytorium, lokal i jego wyposażenie, środki transportu) jak i wartości, symbole (pieczęcie, sztandary, odznaki, legitymacje)oraz idee, które je identyfikują.

  W zasadzie wszystkie grupy mają wyodrębniona przestrzeń, na której...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin determinizm geograficzny

  Niektórzy badacze dziejów ludzkich czynnikom geograficznym przypisywali wielki wpływ na rozmaite dziedziny życia społecznego. Sformułowali oni i lansowali teorię determinizmu geograficznego. Teoria ta wyjaśnia specyfikę psychicznych cech mieszkańców określonych regionów i występujących w nich zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować przednaukowy etap rozwoju refleksji społecznej

  Socjologia jest nauką liczącą około półtora wieku. Ale jej dzieje ujęte na tle myśli społecznej są znacznie dłuższe. Kształtowanie się socjologii jak i wielu innych nauk społecznych stanowiło długotrwały proces, w którym wyróżnia się dwa podstawowe etapy:

  1) przednaukowy, czyli inkubacyjny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest grupa społeczna

  Jest to najważniejsza struktura społeczna. Grupa społeczna to zorganizowana grupa ludzi minimum 3 osoby posiadające poczucie odrębności z otoczenia i postrzegani jako oddzielna grupa. Działają oni w określonym celu. Relacje między osobami należącymi do grupy są ustalone. Wszyscy wiedzą jakie mają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ czynników demograficznych na życie społeczne

  Do czynników demograficznych zaliczamy : gęstość zaludnienia , płeć, wiek , płodność , przyrost naturalny , przeciętne trwanie życia ludzkiego i zdrowotność populacji. Wszystkie te czynniki warunkują odpowiednie zjawiska i procesy społeczne zachodzące w społeczeństwie, jak kulturowe gospodarcze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić źródła myśli społecznej

  Socjologia jako nauka, starającą się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa, zjawiła się dopiero w połowie XIX w.

  Dwa następne stulecia przynoszą rozwój dziedzin pokrewnych, jak filozofia historii, ekonomia, nowy rodzaj histografii, a zagadnienia państwa stają się przedmiotem systematycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przyczyny uzależnienia ekonomicznego krajów trzeciego świata

  Gospodarka światowa zmusiła kraje „trzeciego świata” do ograniczenia ich różnorodnej i samowystarczalnej gospodarki, do jednej dziedziny, która jest uzależniona od transportu. Większość tych krajów znalazło się w zadłużeniu. Rozwój międzynarodowy korporacji, które mają sieć w centrum państwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną ze znanych ci teorii zmiany społecznej

  Zmiana społeczna – to istotna zmienna wzorów kultury i struktury społecznej które znajdują odbicie w zachowaniu.

  Teorie zmiany społecznej:

  - funkcjonalizm – zmiany zachodzą kiedy równowaga zachowania,

  - konfliktu – zakłada że zmienna jest skutkiem potrzeby pogodzenia sprzeczności i działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną ze znanych ci teorii ruchów społecznych

  Teorie ruchu społecznego:

  - upośledzenie ruchu społecznego powstaje wtedy gdy duża ilość jednostek pozbawia się tego co niedogodne,

  - społeczeństwo masowo zakłada że ruch społeczny powstaje w wyniku społecznej izolacji i poczuciu bezsilności drugiej liczby osób.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwoju ruchu społecznego

  - powstanie,

  - zjednoczenie,

  - biurokratyzacja,

  - schyłek.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /62

  praca w formacie txt

Do góry