Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie grupy społeczne określa się terminem "małe grupy"

  Małe struktury tworzą prostą, zwaną mikrostrukturą, której zasadniczymi elementami są poszczególni członkowie. Grupy małe nie liczą więcej niż kilkanaście osób, które zwykle powiązane są więzią bazującą głownie na stycznościach bezpośrednich.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić termin cechy kultury

  Każda kultura charakteryzuje się typowymi elementami, zwanymi cechami kultury, którymi są odpowiednie narzędzia i urządzenia. Do najistotniejszych cech kultury należały dawniej: Lodź, radło, łuk, itp. Czy współcześnie komputer, robot, samolot.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka była koncepcja społeczeństwa przedstawionego przez św. Augustyna

  Teoretyczną podstawą socjologicznej koncepcji społeczeństwa były wartości, które podzielił na doczesne i nadprzyrodzone. Wyznawcy jednych i drugich tworzą w życiu doczesnym wspólne państwo. Wszyscy żyją w społeczeństwie, bo tylko w ten sposób mogą zaspokajać swoje potrzeby i w przypadku wierzących...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można scharakteryzować grupy wtórne

  Grupy wtórne charakteryzuje więź bazująca na interesach i wynikająca przede wszystkim ze styczności rzeczowych. Więzy formalne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin kultura duchowa

  Kultura duchowa obejmuje wytwory symbolizujące dążenia ludzkie do ideałów piękna, dobra, sprawiedliwości, prawdy, wolności, równości itp. Oraz zespół idei wyobrażeń, dzieł sztuki, symboli, obyczajów i różnych przedmiotów, w których te idee zostały...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka była podstawowa zasada społeczna sformułowana przez stoików

  Znamienną cechą stoickiej myśli społecznej było niemal całkowite odejście od dawniej preferowanej problematyki społeczno - politycznej, której miejsce zajęła problematyka etyczna. Stoicy głosili, że zgodnie z naturą ludzie są równi, a różnią się jedynie obyczajami i kondycją.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można scharakteryzować grupy pierwotne

  Grupy pierwotne charakteryzują się więzią opartą wyłącznie na stycznościach osobistych i postawach emocjonalnych. Grupami takimi są: rodzina, naród grupa rówieśnicza itp.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin kultura materialna

  Kultura materialna pokrywa się niemal z cywilizację, która jest zbiorem najrozmaitszych przedmiotów użytkowych. W jej skład wchodzą narzędzia, środki komunikacji, ubrania, mieszkania i inne budowle, czyli wszelkie wytwory zaspakajające materialne potrzeby człowieka i społeczeństwa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie klasy społeczne występowały w mieście

  W strukturze społecznej miasta (polis) występowały trzy główne człony:

  1. Obywatele, którzy dzięki urodzeniu w odpowiedniej rodzinie nabywali taki status i związane z nim prawa polityczne,

  2. Niewolnicy, traktowani raczej jako rzeczy, a nie ludzie

  3. Metojkowie, którzy odgrywali ważną rolę w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między kulturą a cywilizacją

  Kultura w węższym sensie pozbawiona walorów utylitarnych składa się z wartości dostarczających człowiekowi przeżyć (nauka, sztuka, religia), w przeciwieństwie do wartości o praktycznym charakterze, tworzących cywilizację. wartości kultury w tym węższym zakresie swą trwałością przewyższają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt

Do góry