Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się kultura masowa

  Kulturę tę charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu , eksterytorialność i szeroki zakres oddziaływania oraz bardzo liczna i zróżnicowana masa odbiorców.

  Odbiorców treści kulturalnych, którzy są przeważnie krótkotrwałą i luźno połączoną zbiorowością o...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki był wkład Augusta Comte’a w powstanie i rozwój socjologii

  Comte był myślicielem, który stworzył samą nazwę „socjologia”. Sformułował wyraźnie pozytywistyczną teorię nauki i stąd utarło się przekonanie o naukowości wszystkiego, co wyszło spod jego pióra.

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować grupy formalne

  Podział grup na formalne i nieformalne ściśle łączy się z zadaniem (celem) grupy i jej instytucjami, a przede wszystkim z organizacją grupy. Podstawowym elementem konstytuującym grupę społeczną jest zadanie wymuszające wytworzenie się odpowiedniej organizacji, której z reguły towarzyszy odpowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kultura masowa

  Kultura masowa jest to zespół treści rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego komunikowania, nazywanych też mass mediami. Kulturę tę charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu , eksterytorialność i szeroki zakres oddziaływania oraz bardzo liczna i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie idee społeczne rozwinął A.F. Modrzewski w dziele "O poprawie ..."

  Według tego dzieła podstaw państwa należy poszukiwać podobnie jak i towarzyszących mu instytucji w zwyczajach i obyczajach czyli w spontanicznie kształtujących się formach życia społecznego, co było ważne dla kumulującej się myśli socjologicznej. Modrzewski dziełem swym wzbogacił teorię...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ wzorów kulturowych na zachowanie człowieka

  Człowiek zaspakajając nawet typowo biologiczne potrzeby stosuje odpowiednie wzory kulturowe. Organizmy ludzkie mają podobne potrzeby i popędy, lecz sposoby i środki ich zaspakajania są różne, zależnie od kulturowego ich uregulowania, zgodnego z obyczajami, religią a nawet i przepisami prawnymi.

  Pod...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin „makiawelizm”

  Forma praktyki społecznej, polegająca na wykorzystywaniu wiedzy socjotechnicznej oraz znajomości praw i zależności rządzących funkcjonowaniem jednostek oraz grup społecznych w określonych warunkach i sytuacjach, zakładająca z reguły kłamstwa, podstępu, zdrady, oszustwa oraz odrzucenie wszelkich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy społeczne określa się terminem "grupy duże" i dlaczego

  Duże grupy mają złożoną strukturę zwaną makrostrukturą i składają się z różnych podgrup. Typowo dużymi grupami są: uniwersytet, Polskie Towarzystwo Nauk, Unia Wolności czy ZHP.

  W dużych grupach członkowie połączenia są przede wszystkim więzią opartą na stycznościach pośrednich i raczej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić termin kompleks kulturowy

  Jeśli samochód uznamy za element (cechę) współczesnej kultury, to wszystkie przedmioty i urządzenia z nim związane, np. znaki drogowe, stacje benzynowe, itp. Określimy samochodowym kompleksem kulturowym.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka była koncepcja społeczeństwa przedstawionego przez św. Tomasza z Akwinu

  Uważał on , że "porządek ziemski jest przedłużeniem porządku niebiańskiego" , a społeczeństwo mając układ hierarchiczny składa się z "..tych którzy się modlą, tych którzy wojują oraz z tych którzy pracują".

  Zróżnicowanie klasowo - funkcjonalne społeczeństwa feudalnego św. Tomasz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry