Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Formacja kapłańska

  Duchową formacją kapłanów w poprzednim okresie zajął się Pius X (święty), dokonując reformy życiaseminaryjnego. Uważano jednak, że integrystyczne skostnienie objęło ich formację intelektualną, dlategoBenedykt XV motu proprio Seminaria clericorum (1915) utworzył Kongregację Seminariów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książka i prasa (1914 - 1978)

  Apostolat religijny i społeczny Kościoła wymagał, by do niego włączyć w szerszym niż dotąd zakresieksiążkę, prasę i radio.

  Książka była doceniana już w poprzednim okresie, gdy tworzono tanie wydawnictwa książek katolickichi sieć bibliotek parafialnych. W obecnym okresie Kościół zwiększył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA

  Laikat, na wezwanie Kościoła, w różnym stopniu angażował się w poznawanie i rozwijanie jego naukispołecznej, a przede wszystkim w działalność na wielu polach pracy społecznej. Kościół głosił to jakojedną z istotnych form apostolatu, ujętego przez Piusa XI w Akcję Katolicką. Organizacyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powołania kapłańskie

  Duszpasterstwo stale rozwijane wymagało większej liczby kapłanów, tym bardziej że trzeba było tworzyćnowe parafie, tymczasem nie we wszystkich krajach zwiększała się liczba powołań kapłańskich, w niektórychzaś wprost malała lub - jak w Ameryce Południowej - była stale minimalna. Kościół w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radio, film, telewizja (1914 - 1978)

  Rozwój radiofonii i kinematografii był bardzo szybki w okresie międzywojennym. Telewizja weszła domassmediów po drugiej wojnie światowej. W latach dwudziestych istniały różnice w zapatrywaniach kółkościelnych co do korzystania z radia. W niektórych krajach katolickich, w tym także w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy migracyjne

  Migracja ludności, bądź zewnętrzna (z jednego kraju do drugiego), bądź wewnętrzna (z jednego regionukraju do drugiego, ze wsi do miasta) była zjawiskiem stałym w historii i niezależnie od swych przyczynstanowiła problem społeczny, czasem też polityczny. Nieraz miała przyczyny religijne, chronienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki zawodowe (1914 - 1978)

  Benedykt XV nie podzielał uprzedzeń swego poprzednika wobec związków zawodowych. Zapewniał ichkatolickich przywódców, że jest z nimi całym sercem i nawoływał księży, by nie uważali działalnościspołecznej, mimo jej aspektów ekonomicznych, za obcą posłudze kapłańskiej.

  Pius XI w encyklice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Caritas chrześcijańska

  Miłość bliźniego, będącą źródłem i zasadą wszelkich form dobroczynnej działalności nazywano w Kościelecaritas chrześcijańską, w Polsce zaś nadano tę nazwę kościelnym towarzystwom dobroczynnym:Związek Towarzystw Dobroczynnych Caritas. Miłość i sprawiedliwość w działaniu oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch abstynencki

  W Kościele dostrzegano już w XIX wieku, że rozpowszechniony i stale rozpowszechniający się alkoholizmjest nie tylko zagadnieniem moralnym (demoralizacja), ale także kwestią społeczną.Walkę z nim uznano za zadanie duszpasterskie kapłanów i ogółu katolików. Działalność abstynencka itrzeźwościowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci Świat

  Problemy społeczne nękały wszystkie kraje świata, lecz po drugiej wojnie światowej uświadomiono sobieich skalę w krajach Trzeciego Świata. W ciągu powojennych dwudziestu lat rozpadły się wszystkiewładztwa kolonialne, które państwa europejskie tworzyły przez cztery lub pięć wieków. Ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 422

  praca w formacie txt

Do góry