Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Opisać zachowanie tłumu demonstrującego

  Tłum demonstrujący lub ekspresywny jest tłumem zorganizowanym. Jest on wyrazem wdzięczności, uznania, potępienia, pogardy, pochwały lub protestu. Demonstracja jest zorganizowanym tłumem dlatego, aby wyrażanym uczuciom nadać większej powagi i aby nie stwarzać szans na przekształcenie się tłumu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest organizacja społeczna jako składnik więzi społecznej

  W pierwszym znaczeniu organizacja społeczna jest rozumiana w sensie zbliżonym do pojęcia grupa społeczna. Określa się nim często ludzi zorganizowanych, czyli odpowiednio połączonych dla osiągnięcia celów w sposób ekonomiczny, racjonalny i skoordynowany. Organizacją taką jest każda grupa, zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić rodzaje tłumów

  Różnorodność podniet tworzących tłum sygnalizuje wielkość odmian tej specyficznej zbiorowości społecznej. Badacze najczęściej wyróżniają tłum : agresywny, uciekający, nabywający (rabujący) i demonstrujący albo ekspresywny.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa kontrola społeczna jako składnik więzi społecznej

  System kontroli społecznej składa się z subtelnych i zróżnicowanych mechanizmów, które dzielimy na psychospołeczne i materialno - społeczne. Mechanizmy psychospołeczne to w zasadzie samokontrola, Będąca między innymi swoistym oddźwiękiem kontrolowania zachowań innych osób. Stanowi ona posłuszeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co według założyciela socjologii Augusta Comte’a jest przedmiotem zainteresowania socjologii

  Comte za przedmiot badań socjologii uznał społeczeństwo stanowiące zharmonizowaną całość, składającą się z elementarnych cząstek zwanych rodzinami. Badaniem społeczeństwa - zdaniem Comte’a - zajmuje się rozwijana w ramach tej nauki „statystyka społeczna” (będąca teorią samorzutnego porządku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się publiczność rozproszona

  Publiczność rozproszoną stanowią czytelnicy tych samych czasopism, słuchacze tych samych programów radiowych i telewidzowie oglądający te same audycje. Ten rodzaj publiczności jest nie tylko typową zbiorowością, społeczną, ile „spolaryzowana masą” składającą się z ludzi, których identyczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co dokładnie oznacza termin instytucja społeczna opisująca powstawanie więzi społecznej

  Instytucja społeczna to:

  1)grupa osób wyłoniona z szerszej zbiorowości dla reprezentowania i załatwiania jej interesów.

  >

  3)zespół urządzeń i środków, umożliwiających wypełnianie funkcji.

  4)role społeczne doniosłe dla danej zbiorowości.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody badawcze socjologii wskazał August Comte

  August Comte skonstruował i unaukowił metody badania tych zjawisk społecznych, którymi zajmuje się socjologia. Metodami tymi według Comte’a są:

  1)obserwacja czysta,

  2)eksperyment,

  3)metoda porównawcza,

  4) analiza historyczna, która jest nie tylko metodą, ale i podstawą metodologiczną socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się charakteryzuje publiczność zebrana

  Publiczność zebrana, zwana często audytorium, składa się z ludzi połączonych takimi komponentami więzi, jak: styczność przestrzenna, łączność psychiczna, wzajemne oddziaływanie i nastawienie do wspólnych działań. Łatwo zatem, po odpowiednich zabiegach , taką publiczność bez świadomego jej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować zależności społeczne składające się na więź społeczną

  Zależność społeczna wskazuje, że osoba B zależy od osoby A ze względu na pewne przedmioty bądź możliwości działania, które są ważne dla B, ale znajdują się w mocy A.W tym kontekście moc oznacza dysponowanie środkami zapewniającymi dominację i wymuszenie, między innymi przez nakłanianie do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry