Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Czynniki geograficzne

    Człowiek jest gatunkiem zoologicznym, żyje na powierzchni globu, a więc ukształtowanie geograficzne, klimat, rodzaj roślinności, występujący tam świta zwierząt, rodzaj gleby, nawodnienie, rzeki, bogactwa mineralne itp. wywierają poważny wpływ na życie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb.

    Aby...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /853

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest kategoria społeczna

    Jednostki wyróżnione ze względu na cechy ważne dla przebiegu procesów społecznych i względnie stałe, jakimi są zwłaszcza cechy demograficzne i społeczne, nazywamy kategoriami społecznymi.

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /211

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czynniki biologiczne

    Do biologicznych podstaw życia społecznego zaliczamy: cechy organizmu ludzkiego, cechy zachodzących w nim procesów fizjologicznych, mechanizm dziedziczenia cech, popędy, skłonności i potrzeby wynikające z cech organizmu i procesów fizjologicznych. Cechy dziedziczne organizmu ludzkiego, które wywierają...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /860

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proszę scharakteryzować zbiór społeczny

    Zbiorem społ. nazywa się w analizach socjologicznych ogół ludzi, posiadających jakąś wspólną cechę, nawet mniej istotną, którą wyróżnia obserwator lub badacz bez względu na to, czy jej posiadacze uświadamiają to sobie czy też nie. Może to być zbiór osób skośnookich, długowłosych lub wysokich...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /423

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Życie społeczne

    Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości znajdującej się na pewnej ograniczonej przestrzeni, wszędzie tam, gdzie wskutek znajdowania się w tej samej przestrzeni osobniki żywe, korzystają z zaspobów tej przestrzeni dla zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnie modyfikują...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /416

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jak można zdefiniować termin społeczeństwo

    Społeczeństwo oznacza dopełniające i krzyżujące się formy życia zbiorowego, współwystępujące i mające część wspólną członków w ramach narodu, państwa czy konfiguracji kulturowej, które cechuje odrębność i osobliwość kulturowa, strukturalna i dziejowa.

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /303

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proszę scharakteryzować działanie sankcji satyrycznych jako czynnik kontroli społecznej

    Najbardziej skuteczne i uniwersalne są sankcje satyryczne. Kpiną i ośmieszeniem regulowano postępowania ludzi w społeczeństwach pierwotnych, jak i we współczesnych . Bez względu na charakter cywilizacji wszyscy począwszy od małego dziecka, a skończywszy na najzamożniejszych tego świata boleśnie...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /635

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proszę podać przykłady sankcji społecznych nieformalnych - pozytywnych

    Przejawiają się w reakcjach społeczeństwa wobec osób darzonych powszechnym szacunkiem przez wyrażanie uznania, pochlebnych wzmianek w środkach masowego komunikowania i w inny sposób okazywania szacunku.

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /222

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proszę podać definicję grupy społecznej

    Grupa społeczna, główne znaczenie w socjologii:

    1) wszelki zbiór ludzi, pomiędzy którymi zachodzą jakieś znaczące stosunki społeczne,

    2) zbiór ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiających świadomość łączności społecznej w kontaktach wzajemnych oraz z członkami innych grup...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /346

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym różni się zwyczaj od obyczaju jako składnik kontroli społecznej

    Zwyczaj jest pojmowany jako sposób zachowania się w określonych sytuacjach, które nie wywołują negatywnych reakcji otoczenia. Inaczej przedstawia się kwestia z obyczajem, który jest sposobem postępowania, a nie zachowania jak zwyczaj. Postępowanie pojmowane jest najczęściej jako rodzaj zachowania...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /383

    praca w formacie txt

Do góry