Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ WZORY OSOBOWE W SOCJALIZACJI DO SPORTU?

  W procesie socjalizacji do kultury fizycznej ważną rolę odgrywają wzory zachowania rodziców, nauczycieli oraz wzory obowiązujące w grupach rówieśniczych. Inicjacja do sportu odbywa się w wieku przedszkolnym w rodzinie, w której ważną rolę odgrywają symbole , przekonania, praktyki. Zaangażowanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST SOCJALIZACJA w K.F i do K.F.?

  Proces wchodzenia lub uczestnictwa w K.F poprzez poznawanie, uczenie się i przyjmowanie przez jednostki wartości i wzorów kultury, które wyznaczają jej zachowania. Efektem tego jest wtopienie się jednostki w środowisku oraz wytworzenie postaw, nawyków i przyzwyczajeń. Natomiast socjalizacja w K.F to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST OSOBOWOŚĆ? JAKIE ASPEKTY INTERESUJĄ SOCJOLOGA?

  Jest to zespół względnie stałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostek różniących je od innych jednostek. To element społeczny w człowieku, to zintegrowana kultura dynamiczna, organizacja idei postawy, motywów nadbudowanych nad naturą biologiczną. Podstawową funkcją socjologicznej osobowości jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST WIDOWISKO SPORTOWE?

  wg Matusiewicza – to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, zaistniały z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegającej zgodnie z uznanymi regułami, w którym uczestniczą jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY POD WPŁYWEM KULTURY MASOWEJ

  Masowa widownia, duże środki finansowe i zmiana charakteru imprez sportowych zapoczątkowały szereg zmian, które można obserwować we współczesnej K.F.

  Do najczęściej wymienianych należą:

  - profesjonalizacja ruchu sportowego

  - formalizacja zawodów sportowych

  - przesunięcie akcentu walki sportowej na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA MASOWA. JEJ CECHY

  wg Kłoskowskiej - Zgodnie z najogólniej przyjętym znaczeniem pojęcie kultury masowej odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł oraz do jednolitych form zabawowej rozrywkowej działalności wielkich mas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODAJ DEFINICJĘ K.F. wg. A. KŁOSKOWSKIEJ

  To względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegająca wg wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W IMIĘ JAKICH WARTOŚCI LUDZIE UCZESTNICZĄ W K.F.

  Ludzie uczestniczą w K.F. z pobudek hedonistycznych, przybierających formy zabawowe, poszukują w nich samoistnej satysfakcji czy przyjemności, ale również z powodów instrumentalnych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SĄ PODSTAWOWE SEGMENTY K.F.

  Do nich zaliczany:

  Sport – systematyczne wg ustalonych reguł, odznaczające się współzawodnictwem i tendencją do osiągania lepszych wyników, mające na celu manifestację sprawności ruchowej.

  Jego funkcje to:

  - zdrowotno – higieniczna

  - rozrywkowa

  - wypoczynkowa

  - socjalizacyjna

  - propagandowo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE FUNKCJE K.F.

  Biologiczne – ruch stanowi warunek konieczny do prawidłowego psychosomatycznego funkcjonowania osobnika, służy przywracaniu równowagi energetycznej, eliminuje następstwa długotrwałej eksploatacji organizmu, zwiększa zdolność adaptacji do zmieniających się warunków środowiska.

  Psychologiczne –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt

Do góry