Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  W CZYM MOŻE PRZEJAWIAĆ SIĘ RASIZM W SPORCIE?

  Przejawia się w przynależności kolorowych do ekskluzywnych organizacji sportowych. Niedoreprezentowanie ludności kolorowej z organizacjami sportowymi w stosunku do jej procentowego udziału w danym kraju. Nierówności możliwości kolorowych zawodników przy różnych zdolnościach.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO SĄ STEREOTYPY NARODOWE? ICH ROLA W SPORCIE

  Stereotypy to tendencyjne, jednostronne i uproszczone wyobrażenia o charakterystycznych właściwościach poszczególnych grup etnicznych. Wielką rolę w osłabieniu bądź całkowitym zanikaniu stereotypów odgrywa np. międzynarodowa turystyka. Powoduje ona, że odmienność innych narodów nie jest postrzegana w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST NARÓD?

  Jest to trwała wspólnota ludzi, ukształtowana historycznie w obrębie własnego terytorium, na gruncie określonych tradycji i języka, połączona więzami ekonomicznymi. Mająca własne instytucje polityczne, charakteryzująca się swoistą kulturą oraz poczuciem tożsamości i odrębności wobec innych grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST KONTROLA SPOŁECZNA?

  Jest to szeroko rozumiany proces regulowania wzajemnych zależności między jednostką a grupą społeczną i społeczeństwem. Jest to złożony proces przebiegający zarówno na poziomie jednostkowym jak i zbiorowym rzeczywistości społecznej, który dzięki odpowiedniej kombinacji wykorzystywanych środków w tym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ŚWIADCZY, ŻE MORALNOŚĆ JEST FAKTEM SPOŁCZNYM?

  Oceny, normy reguły moralne – to twór zbiorowy społeczeństwa, bądź grupy społecznej. Dotyczą społecznej relacji jednostki z innymi uczestnikami życia zbiorowego. Są funkcją warunków społecznych, a ich treść zależna jest od społeczeństwa, w którym były formułowane. Posiadają zawsze społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO MOŻESZ POWIEDZIEĆ O SPOŁECZNYCH UWARUNKOWANIACH I KONSEKWENCJACH CHORÓB?

  Ze względu na pochodzenie wyróżniamy:

  bakteryjną teorię chorób

  psychosomatyczną teorię chorób

  teoria stresu

  choroby zawodowe – patologia związana z wykonywaniem pracy w niedostosowanym i szkodliwym środowisku

  choroby społeczne

  choroby cywilizacyjne – są wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ZNASZ PODSTAWOWE TYPY REAKCJI KULTUROWYCH NA CHOROBĘ?

  Religijna – akceptacja śmierci i choroby, której przyczyna leży w siłach wyższych od człowieka.

  Magiczna – postawa czynna wobec zagrożeń spowodowanych przez siły zewnętrzne, którym można się przeciwstawić środkami magicznymi.

  Rytualna – mająca wyzwolić jednostkę z tajemnych mocy.

  Opiekuńczo –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ WZORY KULTURY SOMATYCZNEJ?

  Wzór estetyczny – kanon ciała miał w przeszłości najwyższą wartość, obecnie rozwój mody zniósł wszelkie kanony urody.

  Wzór hedonistyczny – wyróżniamy 3 typy doznań cielesnych: smakowe, seksualne i ....

  Wzór ascetyczny – deprecjacja ciała, dusza ma wartość nadrzędną w stosunku do ciała

  Wzór...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO ZNACZY, ŻE CIAŁO JEST FAKTEM SPOŁECZNO KULTUROWYM?

  Można to sprowadzić do ustępujących perspektyw poznawczych:

  Zależność budowy ciała od struktury społeczno – ekologicznej.

  Z techniki posługiwania się ciała

  Kontrola ciała

  Ciało jako znak

  Sakralne właściwości ciała

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O TRAKTOWANIU CIAŁA JAKO WARTOŚCI INSTRUMENTALNEJ, A KIEDY JAKO AUTOTELICZNEJ

  Jednym z najprostszych a jednocześnie istotnych prób podziału zachowań cielesnych jest zasadniczy cel, któremu są one podporządkowane. Chodzi tu o to czy dokonujemy świadomej poprawy swojego ciał, czynimy to w imię jego doskonałości jako wartości samej w sobie, czy też ma ono funkcjonować jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt

Do góry