Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CO TO JEST KOMERCJALIZACJA?

  To działalność instytucji, osoby lub grupy osób, której podstawowym i zasadniczym celem jest uzyskanie wymiernych efektów lub zysku.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PROCES PROFESJONALIZACJI K.F.? PRZYKŁADY

  Sport zawodowy, wyodrębnienie się specjalności zawodowych. Nauczyciel, pracownik rehabilitacyjny, trener, menedżer, specjalizacja w dziedzinie rekreacji oraz specjalizacji K.F.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST ZAWÓD?

  Wykonywanie zespołu czynności społecznie użytecznych, wynikających z podziału pracy, w celu uzyskania środków utrzymania. Mówimy o nim gdy są spełnione warunki: wymagane kwalifikacje, o tych którzy dany zawód wykonują, system czynności jest względnie wyodrębniony i wykonywany stale, osoba je...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST INSTYTUCJA SPOŁECZNA?

  Jest to grupa ludzi zjednoczonych dla dokonania prostych lub złożonych czynności, posiadająca zawsze zasoby materialne i wyposażenie techniczne, zorganizowaną zgodnie z określonym przepisem prawnym i zwyczajowym, ujętym jako mit, legenda, prawo, zasada oraz ćwiczoną i przygotowaną do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST PROCES SPOŁECZNY? TYPY, PRZYKLADY W SPORCIE

  Proces społeczny wg Szczepańskiego – względnie jednorodne sesje zjawisk powiązane zależnościami przyczynowymi lub strukturalno funkcjonalnymi, obejmujące relacje między jednostkami, jednostkami a grupami.

  Procesy społeczne w sporcie:

  Przystosowanie społeczne (adaptacja) to proces osiągania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKI SPOSÓB KULTURA FIZYCZNA MOŻE BYĆ ISTOTNA DLA PAŃSTWA?

  - Wykluczenie wszelkiej zależności między kulturą fizyczną a polityką wyrażone w haśle apolityczności kultury fizycznej. Wynika ono z założenia, że istnieje trwała sprzeczność między uniwersalnymi treściami jakie niesie, a istotą polityki, która w swoich dążeniach, kieruje się zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST PAŃSTWO? JAKIE ZNASZ TYPY SYSTEMÓW PAŃSTWOWYCH?

  Państwo stanowi grupę celową, ściśle związaną z pewną ramą przestrzenną jaka jest terytorium. Grupę tą tworzą zamieszkujący na danym terytorium ludzie. Realizację celów państwo zapewnia sobie groźbą użycia w stosunku do swoich członków lub wrogów zewnętrznych siły fizycznej. Wśród celów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST STRATYFIKACJA?

  Jest to podział społeczeństwa na warstwy wyróżniania na podstawie kryteriów świadomościowych lub bywa utożsamiana ze strukturą warstwową społeczeństwa. Stratyfikacja to podział ze względów intelektualnych a klasowość ekonomicznych funkcji społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASOWE UWARUNKOWANIA

  - kultura fizyczna stanowiła niegdyś jeden ze sposobów odgradzanie się klas wyższych od pozostałych i przywilej formalnie zasłużony dla wybranych

  - wykorzystanie kultury fizycznej do podtrzymywania segregacji rasowej i traktowanie jej jako kulturowego wskaźnika i symboliki, przynależności do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST KLASA SPOŁECZNA?

  Wielkie grupy ludzi, różniących się między sobą miejscem zajmowanym w historycznie określonym systemie produkcji, społecznym stosunkiem do środków produkcji, role w społecznej organizacji pracy, sposobem otrzymywania i rozmiarami tych części bogactwa którą rozporządzają.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry