Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szkolnictwo katolickie (1914 - 1978)

  W zakładaniu i prowadzeniu szkół Kościół miał wielowiekowe doświadczenie i osiągnięcia. Do tych zadańpowstawały zakony i zgromadzenia zakonne, które w XX wieku nadal się rozwijały, zwłaszcza braciaszkolni (Instytut braci szkól chrześcijańskich), licząc 16 700 braci oraz prowadząc 1125 szkół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laikat apostolski

  Kościół miał nie tylko własną naukę społeczną, ale stworzył Akcję Katolicką, by apostolat uprawialiwszyscy katolicy. W niektórych krajach, jak Francja, musiał przełamać wyłącznie indywidualistycznetraktowanie religii, podkreślając społeczny wymiar katolicyzmu. O społecznym charakterze religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - kraj misyjny

  Ujawniony i prawnie usankcjonowany (1905) w tzw. laicyzacji Francji proces odłączenia Kościoła odpaństwa i od instytucji życia publicznego sprzyjał pokrywającemu się częściowo z nim procesowi dechrystianizacji:odchodzenia jednostek i grup społecznych od chrześcijaństwa na skutek porzucenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bractwa i stowarzyszenia (1914 - 1978)

  Nazwą dzieła (ouevres) chętnie obejmowano we Francji wszystkie dzieła religijne, bractwa i stowarzyszeniakościelne. Dzieła papieskie o charakterze misyjnym, jak Dzieło Rozkrzewiania Wiary, powstały wXIX wieku i rozwijały się w XX wieku. W okresie międzywojennym tworzono nowe dzieła religijne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księża - robotnicy

  Apostolat i działalność duszpasterska we Francji, po liście pasterskim arcybiskupa Paryża, kardynała Emmanuela Suharda Essor ou déclin de l’Eglise (1947) ukierunkowały się na pozyskanie środowiskspołecznych zdechrystianizowanych, szczególnie robotniczych, czemu chcieli służyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje młodzieżowe (1914 - 1978)

  Kościół starał się objąć swoimi bractwami i stowarzyszeniami jak najszersze kręgi młodzieży katolickieji współdziałał z innymi organizacjami młodzieżowymi, jak skauting czy organizacje sportowe, jeśli odpowiadałyideałom religijnym, mię były mu wrogie i nie miały charakteru politycznego. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy apostolat

  W innych krajach, nie tylko we Francji, zorganizowana Akcja Katolicka w warunkach powojennychwydawała się apostolatem niewystarczającym. Czyniono więc starania, by ożywić dawne formy, jak zakładaniezgromadzeń maryjnych w Indiach, bądź tworzyć nowe formy, jak ruch w Stanach Zjednoczonych(1948) do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja Katolicka

  W znaczeniu ogólnym, jako apostolat świeckich, Akcja Katolicka była popierana i uprawiana za poprzednichpapieży. W ścisłym znaczeniu rozumiana jako struktura organizacyjna stowarzyszeń katolickich,powołanych do uprawiania tego apostolatu w ścisłej łączności z hierarchią, i nazwana Akcją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

  Duszpasterstwo rozszerzyło zakres swej działalności, zwłaszcza o zorganizowany apostolat religijny ispołeczny, stosowało nowe metody, miało wielu bardzo gorliwych kapłanów, ale z trudem pokonywałowzmagający się proces laicyzacji, dechrystianizacji i ateizmu, a w niektórych krajach okazało się wobecnich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja Katolicka w Polsce

  Liga Katolicka, pierwsza w Polsce organizacja powszechnego apostolstwa laikatu (akcja katolicka wszerszym znaczeniu) została powołana do istnienia w Poznaniu (1920) przez arcybiskupa gnieźnieńskiegoi poznańskiego, prymasa Edmunda Dalbora. Faktycznym jej twórcą był ks. Józef Prądzyński, jeden...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 591

  praca w formacie txt

Do góry