Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcje wyodrębniania się narodów

  Konceprcje wyodrębniania się narodu

  konceprcja naturalistyczna – naród jako twór społeczny ukierunkownay właściwościami środowiska geograficznego w którym pewna grupa rasowa przez wieki zamieszkiwała, przekazując swe właściwości psychofizycne następującym po sobie generacjom (koncepcja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie narodu

  Naród

  Kłosowski – „naród jest wspólnotą kultury, a jego więź nosi charakter emocjonalny”

  emocje odróżniają stosunek do narodu od stosunku od społeczeństwa, którego więź ma cechy instrumentalne, praktyczne, rzeczowe

  bywają społęczeństwa wielonarodowe, niejednolite pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia małżeństwa i rodziny

  Typologia małżeństwa

  Czynniki wyboru partnera:

  bliskość przestrzenna – kojarzenie małżeństwa tylko wśród znajomych i powinowatych

  wyobrażania o idealnym partnerze – rozwijanie przez młodych ludzi w okresie zbliżającego się wieku upoważniającego do zawarcia małżeństwa

  obraz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza grupowa i formy przywództwa

  Władza grupowa – wyraża się w kontroli jednego człowieka nad innymi, polega na wymuszaniu zachowań uznanych za obowiązkowe lub pożądane z punktu widzenia grupy

  S.Ossowski przez władzę rozumie „możność podejmowania i realizacji niezależnie od woli ludzi, w których decyzja w taki czy inny sposób...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna i jej klasyfikacje

  Grupa społeczna

  Pary i dwójki – to najmniej liczna zbiorowość o najwyraźniej ograniczonej ilości członków, skupiającej dwie osoby różnej lub tej samej płci

  Typy par:

  1. pary połączone więzią stosunków seksualnych

  2. pary połączone więzią pokrewieństwa

  3. pary i dwójki przyjaciół

  4. pary...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna i jej elementy

  KONTROLA SPOŁECZNA

  rodzaje

  - kontrola zewnętrzna

  - kontrola wewnętrzna

  2. elementy

  - zwyczaje – zinstytucjonalizowanymi (chociaż niekoniecznie sformalizowanymi) wzorami zachowań w sytuacjach nieobojętnych dla grupy jako całości

  - obyczaje – opierają się nie tylko na internalizacji wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje społeczne i ich funkcje

  INSTYTUCJE SPOŁECZNE – są zespołami urządzeń, w których wybrani członkowie grup otrzymują uprawnienia do wykonywania czynności określonych publicznie i interpersonalnie dla zaspokajania potrzeb jednostkowych i grupowych i dla regulowania zachowań innych członków grupy.

  Znaczenia:

  grupa osób...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i wzory działań społecznych

  METODY DZIALANIA ORAZ KATEGORIE WZOROW DZIALAN SPOLECZNYCH wg Znanieckiego

  Metoda pozytywnego naklaniania – polega na pobudzeniu dzialania czlowieka przez dopomzoenie mu w zorganizowaniu jego systemu srodkow dla osiagniecia pozadanego rezultatu.

  Wzory dzialan pozytywnego naklaniania – np. zapraszanie lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja

  Fazy:

  pierwotna (dziecinstwo pod wplywem „znaczacych innych”); dziecko startuje jako organizm z wrodzonymi możliwościami rozwoju psychicznego i społecznego; osobowość kształtowana jest głównie przez uczetnictwo w grupie rodzinnej, r ówieśniczej, społecznościach lokalnych- w grupach pierwotnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie osobowości społecznych

  OSOBOWOSC AUTOURYTARNA T. Adorna

  Charakterystyczne cechy:

  Aprobata kowencjonalnych wartosci i przyjetych zwyczajow

  Tendencja do surowego karania osob uznajacych normy odmienne od przyjetych przez dana osobe

  Bezkrytyczne podporzadkowanie się autorytetom

  Niechec do wnikania w psychike...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt

Do góry