Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TWORZENIE SIĘ WIĘZI SPOŁECZNEJ

  W dzisiejszym społeczeństwie jednostka należy do kilku kategorii socjologicznych, gdzieś mieszka, pracuje, ma jakąś płeć, wiek itp. Wśród danej zbiorowości powstają wspólne interesy.

  Występuje więc pewien stopień solidarności, lojalności, a zarazem dystans względem innych. Członkowie danej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja pierwotna, wtórna i tercjalna

  Socjalizacja pierwotna – składowa procesu socjalizacji, polega na tym, że jednostka identyfikuje się z grupami z którymi weszła w kontakt niejako naturalnie, np. w procesie dorastania dziecko naturalnie identyfikuje się z rodziną lub grupą koleżeńską.

  Socjalizacja wtórna – składowa procesu socjalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe funkcje socjologii jako nauki

  Diagnostyczna – polega na dostarczaniu praktykom wiedzy o sytuacji, w obrębie której zamierzają działać; badacz dostarcza wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości społecznej celem:

  usunięcia niepożądanego stanu rzeczy;

  oceny skuteczności określonej akcji;

  zebranie danych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe stanowiska teoretyczne w socjologii

  Emile Durkheim (1858-1917) - przedmiotem zajmowania się socjologii są fakty społeczne (np. moda, język, dogmaty religijne, obyczaje, itp.)

  Max Weber (1864-1920) – przedmiotem działania socjologii są działania społeczne. Dla Webera socjologia była nauką, „która dąży dzięki interpretacji do zrozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia, a wiedza potoczna o społeczeństwie

  SOCJOLOGIA – to nauka o społeczeństwie.

  Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos – nauka.

   Termin socjologia został użyty po raz pierwszy przez A. Comte'a, który starał się stworzyć „naukę o społeczeństwie” na wzór nauk przyrodniczych

  Celem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy i warstwy społeczne w perspektywie stratyfikacyjnej i strukturalnej

  STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

  Stratyfikacja społeczna to zróżnicowanie społeczeńśtwa jako całości pod względem dochodu, wykszałcenia, zawodu, pozycji społecznej, prestiżu (Dyoniziak i in. 1997)

  Ujęcia współczesne klasy spolecznej

  rozumienie klasy w perspektywie stratyfikacyjnej

  klasy rozumiane są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia społeczna przydatna w analizach socjologicznych wg. B. Szackiej

  TYPOLOGIA SPOŁECZEŃSTW PRZYDATNA W ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH (B.Szacka, 2003)

  Charakterystyzcne cechy społeczeństw tradycyjnych:

  oparte na rolnictwie, gospodarka naturalna

  jednostkami produkcyjnymi samowystarczalne gospodarstwa domowe

  słaba wymiana towarowa i rynek

  brak dążności do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród a społeczeństwo

  NARÓD A SPOŁECZEŃSTWO

  N ma wszystkie cechy S; S nie a wszystkich cech N

  Z N wiążą się uczucia: S nie budzi emocji

  N jest wartością autoteliczną: S ma wartość instrumentalną jako forma organizacji życia zbiorowego w obrębie jakiegoś terytorium

  Członkowie jednago N wchodzą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zbiorowości społecznej wg. Tonniesa

  2 TYPY ZBIOROWOSCI SPOLECZNEJ (TONNIES) (W-wspolnota, S- stowarzyszenie)

  wiezy laczace ludzi: W pokrewienstwo, braterstwo sasiedztwo; S umowy, wymiana dobr materialnych wyrachowaie

  we wzajemnych stosunkach ludzie uczestnicza jako: W osobowosci; S role spoleczne

  srodki kontroli W zwyzcaj...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnego narodu

  Powstanie nowoczesnego narodu

  Przez pojecie „nowoczesny naród” rozumie się taki stna i stopień rozwoju społeczności narodowej, w którym:

  wszystkie sfery, warstwy czy klasy spoleczne, nawet najniższe warstwy społeczeństwa, charakteryzują się poczuciem przynależności i tożsamości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry