Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co stanowi granice dla jednostki

  Odnosząc się do aktualnej sytuacji polskiej młodzieży, zauważa się, że rzeczywistość, w której przychodzi jej startować do przyszłych ról społecznych, warunkowana jest zarówno przez bardzo złożone wewnętrzne procesy związane z przekształceniami polityczno-gospodarczymi w Polsce, jak i przez naciski...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portret dzisiejszej młodzieży

  Wartości nadrzędne:

  - sukces materialny, dostatnie życie

  - udane życie zawodowe i rodzinne

  - poszukiwanie miłości i ciepła , lecz -> najpierw kariera, później rodzina

  - konsumpcyjne nastawienie do życia

  - Indywidualizm i rywalizacja

  - Wzorce młodych generują media

  - Hasło dzisiejszej młodziezy:...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co nas różni od poprzedniego pokolenia?

  Ukierunkowanie: Obecnie młodzi Polacy są nastawieni na przyszłość („cali do przodu” – Paweł Śpiewak), w przeciwieństwie do generacji okresu PRL, dla której liczyła się teraźniejszość –Kiedyś – zorientowani przede wszystkim na szczęście rodzinne i pracę zapewniającą znośne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W czym można upatrywać się [chodzi pewnie o usprawnienie] szkoły, tak aby mogła zaspokajać problemy społeczne

  - Decentralizacja( większa autonomia szkoły)

  - Zmiana metod nauczania

  - Podniesienie standardów edukacyjnych

  - Dbanie o treść i program nauczania

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego nie dają szkoły

  Szkoła nie przygotowuje osobnika do czynnego udziału w społeczeństwie. Wartości kulturowe z którymi styka się młody osobnik w szkole, mają w niej zupełnie inne znaczenie niż w będą miały w dorosłym życiu tych osobników.

  Uczeń przyswaja sobie pewien zasób wartości kulturalnych, które na razie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki determinują efektywność funkcji szkoły

  a)stan bazy materialnej szkoły

  b)stan kadry nauczycielskiej

  c)poziom wiedzy i kultury społeczeństwa

  d)charakter środowiska szkoły.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne, które mogą zapewnić wpływ społeczeństwa na szkołę

  - Wewnątrzszkolne i wokółszkolne mieszane ciała-rozwiązywanie wewnętrznych problemów szkół

  - Międzyszkolne ciała-rozwiązywanie problemów wspólnych dla wszystkich lub większości szkół z określonego terenu

  - Regionalne/ogólnokrajowe ciała - wystawianie opinii, kontrola kierunków oświaty i rozwoju z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki powinien być charakter wychowania?

  - Powinno się dążyć do łączności wychowanka z innymi grupami

  - Powinno się rozbudzić, rozwinąć i utrwalić w każdej jednostce zarodek twórczych uzdolnień

  - Powinno się nauczyć jednostkę, by dążności twórcze wyrażała w solidarnej współpracy z innymi, dla realizacji wspólnych ideałów.

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty celów i treści wychowania

  Ważne jest to, co dzieje się w społeczeństwie w danej chwili. Tak więc determinanty celów i treści wychowania zależą od:

  - Struktury społecznej

  - Materialnych warunków społeczeństwa

  - Świadomości społecznej

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni wychowanie w szkole a rodzinie

  - to czynności planowe

  - realizuje się z góry wyznaczone zadania i cele, które określają programy wychowawcze  poszczególnych szkół

  - szkoły powinny realizować dwa składniki procesu kształcenia: nauczanie i wychowanie.

  - Cele i treści wychowania determinowane są przez to, co dzieje się i w strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt

Do góry