Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy

  NATURA LUDZKA to zespół trwałych zdolności i cech motoryzacyjnych działających w organizmie ludzkim i zmuszającym go do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych lecz także do aktywnego przystosowania się do środowiska społecznego i kulturalnego, a więc to także zdolność do tworzenia wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura masowa i jej znaczenie

  Kultura masowa:

  Kultura masowa do kultura czasu wolnego.

  Odwołuje się ona do uniwersalnych zainteresowań odbiorcy.

  Na ogół pozbawiona jest problemów kontrowersyjnych.

  Homogenizacja treści (wymieszanie poziomów kultury symbolicznej): upraszczająca przez zestawienie.

  Jej odbiorcami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy wpływu kontroli na życie społeczne

  1. Socjalizacja:

  SOCJALIZACJA to proces wpływu środowiska na jednostkę wprowadzający ją do udziału w życiu społecznym. (socjalizacja pierwotna i wtórna)

  WYCHOWANIE to celowe oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, zmierzające zwykle do przekazania wychowankowi tylko tych elementów kultury, które są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i jej struktura

  KULTURA to ogół wytworów i działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych (utrwalonych) i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowością i następnym pokoleniom.

  Kultura a cywilizacja.

  CYWILIZACJA...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie socjologii potocznej i jej podstawowe błędy

  Socjologia potoczna – to raczej stereotypy, wiedza nie mająca charakteru naukowego, nie poparta badaniami, choć niektóre twierdzenia mogą być prawdziwe.

  Podstawowe błędy socjologii potocznej:

  1. Nie można przyjąć zalozenia, ze znamy społeczeństwo, rzeczywistość, zbiorowości ponieważ w nich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i funkcje socjologii

  Socjologia – Twórca socjologii A. Comt’e. Jest to nauka o społeczeństwie ale dokładnie przedmiotem jej zainteresowań są zjawiska i procesy prowadzące do powstania różnych form życia zbiorowego ludzi i struktury tych zbiorowości, zjawiska i pracy zachodzącej w tych zbiorowościach, wynikające ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zainteresowań pierwszych socjologów

  Nazwa nauki socjologia została wprowadzona przez przedstawiciela oświecenia Augusta Comte. Uzywal on jednak terminu socjologia zamiennie z terminami filozofia spoleczna i polityczna. Podkreslal ze socjologia jako nauka o społeczeństwie ma badac podstawowe zasady funkcjonowania świata społecznego.

  Wierzyl ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokolenie X, Y

  Pokolenie X - Według różnych ujęć terminem tym obejmuje się pokolenie urodzone pomiędzy 1961 a 1981 rokiem. Termin pokolenie X powszechnie używany jest na gruncie demografii, nauk społecznych, marketingu a także funkcjonuje w kulturze popularnej. Obejmuje on swoim znaczeniem, określoną grupę ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina tradycyjna a współczesna

  Rodzina tradycyjna:

  duża, wielopokoleniowa,

  biologicznie zdeterminowana,

  produkcyjna,

  patriarchalna,

  zinstytucjonalizowana,

  oparta na małżeństwie i rozsądku,

  zachowująca integralność dzięki normom,

  otwarta,

  stabilna,

  sakralna,

  zdeterminowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest sieć

  Główne funkcje i procesy wieku, w którym żyjemy (wieku informacji) ogniskują się wokół sieci, jest coraz mniej miejsca dla analfabetów komputerowych.

  SIEĆ:

  1. zbiór wzajemnie powiązanych węzłów, punktów, w których krzywa przecina samą siebie, a czym ów węzeł jest zależny od konkretnych sytuacji np.:...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt

Do góry