Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zbiory społeczne a zbiorowości społeczne

  ZBIÓR SPOŁECZNY to ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie Ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy.

  ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNE to dowolne skupienia ludzi, w których wytworzyła się i utrzymuje, chociażby przez krótki czas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja społeczna zbiorowości i jej elementy

  Organizacja społeczna zbiorowości- zespół środków przy pomocy których zbiorowość utrzymuje swoją równowagę wewn. Czyli swój porządek (ład).

  Elementy zbiorowości społecznej:

  Normy organizacyjne- najczęściej sa to reguly określające to co powinno zachowac w dzialaniach i zachowaniach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System instytucji i kontroli społecznej

  KONTROLA SPOŁECZNA to system instrumentów (środków) zapewniających zachodzenie stosunków społecznych.

  Mechanizmy kontroli społecznej:

  Psychospołeczne- kształtujące się poprzez przyjęcie norm i wartości. Mają one charakter przymusu wewnętrznego.

  Materialno-społeczne- wyrażające się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styczności społeczne, ich składniki i rodzaje

  STYCZNOŚĆ PRZESTRZENNA (spotkanie pewnej liczby osób w danej przestrzeni).

  STYCZNOŚĆ PSYCHICZNA (spostrzeżenie cech innych osób) A ŁĄCZNOŚĆ PSYCHICZNA (poznanie, które skutkuje poznaniem pozytywnym)

  STYCZNOŚCI SPOŁECZNE- układy złożone z 3 elementów:

  Przynajmniej z dwóch osób.

  Pewnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie i objawy stanów frustracyjnych

  Frustracja: Stan pewnego napięcia emocjonalnego spowodowany niemożnością osiągnięcia celu. Jest to:

  -bezpośredni efekt wystąpienia niepokonalnej przeszkody, brak możliwości wycofania się.

  -następstwo przerwania działania

  Objawy frustracji:

  Destruktywność

  -agresja bezpośrednia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota, budowa i rodzaje postaw

  POSTAWA to gotowość jednostki do reagowania w określony sposób na odpowiednie obiekty, jakimi mogą być zarówno przedmioty materialne (rzeczy, ludzie, zwierzęta), jak i idee.

  Postawa składa się z 3 elementów:

  Dwóch zewnętrznych: poznawczego i emocjonalnego.

  I zewnętrznych: zachowaniowego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga

  Motywatory- to takie czynniki, które powodują zadowolenie, a więc motywują.

  Czynniki motywacyjne (wewnętrzne): osiągnięcia, uznanie, awans, praca sama w sobie tj. treść pracy, możliwość rozwoju osobistego, odpowiedzialność.

  Czynniki higieny- to te, które powodują niezadowolenie z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria potrzeb Maslowa

  Abraham Maslow ujął potrzeby w podstawowe grupy i ustalił hierarchię potrzeb i wzajemne zależności między nimi. Jego zdaniem wszystkie potrzeby da się sprowadzić do jednej z pięciu potrzeb podstawowych. Inne potrzeby do potrzeby pochodne.

  PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA:

  Potrzeby estetyczne.

  Widzy i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w życiu społecznym

  Rodzaje osobowości:

  Ze względu na budowę: zintegrowana, zdezintegrowana.

  Ze względu na sposób realizacji: aktywna, pasywna.

  -zintegrowana-czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane i osobowość jest mocna.

  -zdezintegrowana- gdy coś się nie układa, coś nie pasuje.

  -aktywna-potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość zintegrowana oraz przyczyny jej dezintegracji

  OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA to taki rodzaj osobowości w której tworzące ją czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane.

  Przyczyny jej dezintegracji:

  Uczestnictwo w kilku grupach społecznych narzucających jednostce rozbieżne wzory, role i wartości.

  Trwałe uczestnictwo w życiu i wybieranie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt

Do góry