Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CECHY SYSTEMU DEMOKRATYCZNEGO

  Demokracja (ludowładztwo) ustrój polityczny , forma sprawowania władzy , oparta na woli wszystkich obywateli państwa, którzy maja prawo do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i do publicznego sprzeciwiania się urzędującym.

  - demokracja bezpośrednia – gdy władza należy do ogółu obywateli

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZA A PANOWANIE, TYPY PANOWANIA

  Władza wg Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożen

  przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo.

  - pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu

  - prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi,

  Weber odróżnia władzę od dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PAŃSTWA W SOCJOLOGII

  Państwo – wielka suwerenna instytucja polityczna, kontrolująca obszar danego kraju, obejmująca swoim działaniem wszystkich członków społeczeństwa lub społeczeństw, które zamieszkują jago terytorium. Instytucja wyposażona w prawo stosowania przymusu wobec jednostek i grup społecznych nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARÓD JAKO WSPÓLNOTA DUCHOWA

  Ossowski łączy pojęcie narodu z pojęciem ojczyzny. Naród to zespól ludzi którzy mają wspólną ojczyznę. Ojczyzna jest tożsama z pojęciem narodu np. gdy ktoś mówi że byłby w stanie umrzeć za ojczyznę. Jeżeli oczna ma oznaczać naród to po co dwa terminy oznaczające to samo? Naród to ludzie, ojczyzna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARÓD I SPOSOBY JEGO ROZUMIENIA W SOCJOLOGII

  W wieku XIX wraz z rozpowszechnieniem się nauczania, szkolnictwa wraz z dostępem do gazet – z Francuzów czy Belgów, Włochów czy Polaków jeden naród - istniała więź kulturalna, duchowa. Inni uważają, że narody powstały we wczesnym średniowieczu i byli związani bardzo silną więzią...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola klas średnich we współczesnym społeczeństwie

  Dla określenia miejsca klasy średniej w strukturze społecznej nie wystar­czy wskazanie barier oddzielających ją od innych klas, warstw i kategorii zawodowych. Istotne jest ustalenie, na ile jest to zbiorowość charakteryzują­ca się wewnętrzną zwartością.

  Istniejący materiał empiryczny informuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /5 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY RZĄDZENIA, CECHY USTROJU DEMOKRATYCZNEGO

  Demokracja jest to „układ instytucjonalny, w ramach którego podejmowane są decyzje polityczne. Demokracja umożliwia konkurencję i zapewnia. Niezwykle ważną cechą demokracji jest reguła większości. Istnieje szereg zasad i procedur, niezbędnych dla trwałości demokracj,

  • w wyborach mogą praktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAD POLICENTRYCZNY

  W odróżnieniu od ładu monocentrycznego ład pluralistyczny charaktery­zuje się następującymi cechami:

  a) wielością ośrodków władzy,

  b) większą symetrycznością struktury społecznej,

  c) istnieniem i funkcjonowaniem licz­nych grup interesu,

  Desygnatami pluralizmu są:

  a) decentralizacja)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I MODELE ŁADU SPOŁECZNEGO

  Ład społeczny, porządek wynikający z organizacji życia społecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartościach. Sposób zachowania poszczególnych jednostek i zbiorowości wobec siebie wyznaczony przez prawo, moralność, obyczaje, tradycje, systemy światopoglądowe, ideologiczne, uznawane wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOLOGICZNA KONCEPCJA NARODU

  Naród to grupa ludzi historycznie uformowanych na określonym etapie rozwoju elementów etnicznych , posiadająca zwarte terytorium , złączone możliwością wspólnego porozumiewania się , wytwarzająca na gruncie historycznie utrwalonej więzi ekonomicznej swoistą kulturę , gospodarke i organizacje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry