Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo kapitalistyczne a społeczeństwo industrialne

  ANALIZA GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA (NARODOWEGO) I JEGO STRUKTURY

  Współczesne społeczeństwo aby odróżnić je od innych społeczeństw jest przez socjologów określane dwojako, specyfika gospodarcza odróżnia je od społeczeństw dawnych.

  społeczeństwa kapitalistyczne (starsze określenie) to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Millsa koncepcja wyobraźni socjologicznej

  C. W. Mills- skonstruował koncepcję wyobraźni społecznej, zwrócił uwagę, że rzeczywistość jest dla ludzi współczesnego świata nie przejrzysta(wprowadzenie nowych technologii itp.) ludzie czują się zagubieni, nie rozumieją, co się dzieje.

  Wyobraźnia socjologiczna- umiejętność potrzebna wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subiektywna koncepcja narodu (Ossowski, Kłosowska)

  KONCEPCJA OSSOWSKIEGO – napisał esej ”Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny”. Ossowski łączy pojęcie narodu z pojęciem ojczyzny. Naród to zespól ludzi którzy mają wspólną ojczyznę. Ojczyzna ma trzy główne znaczenia:

  - tożsame z pojęciem narodu np. gdy ktoś mówi że byłby w stanie umrzeć za...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiektywna koncepcja narodu (Znaniecki)

  Koncepcja Floriana Znanieckiego – naród to twór który gdy pozbawi się go niepodległości , pozbawi się go instytucji państwowych lub zamienia na instytucje innego kraju np. Rosji – wówczas naród okaże swoją żywotność poprzez tworzenie namiastek instytucji, mają w tym udział tzw. przodownicy.

  Żeby być...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród i problemy socjologii narodu

  NARÓD Jest to społeczeństwo globalne.

  O co spierają się socjologowie?

  1. Socjologowie spierają się co do tego kiedy powstały narody:

  - w średniowieczu (narody europejskie jako narody dzisiejszych narodów)

  - w XIX wieku – wcześniej nie było narodów, tylko szlachta tworzyła naród czyli około 10%...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy społeczno zawodowe i kryteria ich wyróżniania

  Teoria grup społeczno zawodowych odwołuje się do pojęcia zawodu i zróżnicowania zawodowego, różnicuje ludzi z uwagi na typ wykonywanego zawodu. Nagrody jakie przynosi zawód to nagrody zewnętrzne i wewnętrzne. Do nagród zewnętrznych zaliczamy dochody, szanse awansu, bezpieczeństwo, prestiż, satysfakcja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy „robotnik” Goldthorpe a Lockwooda

  Badania Goldthrop’a i Lockwood’a nad zjawiskiem zburżuazyjnienia klasy robotniczej doprowadziły ich do sformułowania tezy o powstaniu „nowego robotnika”.

  „Nowy robotnik „ różni się tym, że traktuje swoją pracę, kolegów, zarobione pieniądze czysto instrumentalnie. Stary robotnik był silnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja rewolucji menedżerów i jej krytyka

  Koncentracja kapitału doprowadziła do powstania korporacji. Korporacjami kierują zawodowi menadżerowie( pracownicy najmowani do kierowania spólką). Zwrócono uwage, że właściciel – posiadacz akcji nie ma nic do powiedzenia, interesuje go tylko zysk z dywidend.

  J.Burnhan w swojej książce „rewolucja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALETY I WADY PROFESJONALIZACJI

  We Francji Mallet i Gorz sformułowali tezę, że nowym robotnikiem należy nazwać kadrę nowoczesnych zakładów np. technicy, inżynierowie. Zakład taki oparty jest na automatyzacji. Technicy i inżynierowie sprawują kontrolę nad produkcją są przygotowani do tego, aby móc kontrolować konflikt wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI

  Problemy :

  1. Demokracja i liberalizm - współczesne państwa demokratyczne oscylują pomiędzy demokracja liberalną a demokracją socjalną , państwem minimum, a rozbudowanym państwem opiekuńczym. Jest to trudne gdyż jest zależne od stanu gospodarki danego kraju i międzynarodowej koniunktury gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt

Do góry