Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Webera model biurokracji

  Biurokracja-wg. Webera to pewien typ władzy, z góry jest to coś poważnego:

  Zasada kompetencji urzędowej

  Zasada hierarchii urzędowej i instancyjności

  Zasada dokumentów pisanych

  Zasada wąskiego fachowego wyszkolenia

  Zasada monopolizacji siły roboczej, reguł i kunsztu

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa średnia w ujęciu subiektywnym i obiektywnym

  J. Goldforg w swojej pracy” ruchliwość społeczna i strukturalna we współczesnej Wielkiej Brytanii w latach80.

  Usługowa klasa średnia(wyższa)- wyżsi menadżerowie

  Usługowa klasa średnia(niższa)- niżsi profesjonaliści, pracownicy niższego szczebla

  Klasa rutynowych pracowników nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligencja jako kategoria społeczna

  Pojęcie inteligencji jest wieloznaczne( u Domańskiego)-wiąże się z posiadaniem wyższego wykształcenia, pewnego sposobu życia.

  Przez inteligencję można rozumieć ludzi, którzy posiadają specyficzne cechy intelektualne, moralne; a także ludzi, których cechuje specyficzny typ orientacji w działaniu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja grup społeczno zawodowych

  Spojrzenie na strukturę odnosi się do perspektywy zróżnicowania społ., zawodowego, hierarchii zawodowej. Sporządzenie struktury wymaga zredukowania sfery zawodowej do pewnej liczby.

  Jak zredukować zawody do określonej ilości grup? Jakie jest kryterium?

  Można wziąć pod uwagę zawodowe lub poza zawodowe...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epifenomenalizm koncepcji prestiżu zawodowego

  Prestiż epifenomenalny- wiąże się z naszymi wyobrażeniami o danym zawodzie, jest deklarowany.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prestiż zawodowy w badaniach socjologicznych

  Na podstawie badań 1994r. nad opinią społ. w stosunku do rożnych zawodów.

  Np. profesor84%, lekarz 75%, nauczyciel 70%, sędzia 66%(spadło), górnik 57%, pielęgniarka 57%, policjant 48%, minister 43%, ksiądz 41%, działacze partyjni 20%

  O prestiżu danego zawodu decydują kryteria bliżej nim nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne nagrody zawodowe: satysfakcja z pracy

  Nagroda wewnętrzna- satysfakcja z pracy;( przeciwieństwo- alienacja, poczucie obawy przed wielkimi strukturami). Zjawisko uważamy za nagrodę gdy ma wpływ na wydajność pracy.

  Badania wykazały, że najbardziej niezadowoleni są Japończycy, stąd tez wg. tych badań(1990 min. Prowadzone przez Lincolma i ...)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca a zawód

  Perspektywa zawodowa dzieli się za względu na typ wykonywanej pracy. Jest to perspektywa najpopularniejsza w dzisiejszej socjologii. Socjologowie określają zawodem nie wszelką pracę wg nich zawodem można nazwać :

  - pracę wyspecjalizowaną (np. gospodyni domowa to nie zawód, bo wykonuje wiele różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Davisa i Moore`a teoria zróżnicowania społecznego

  Koncepcja próbująca wyjaśnić społeczne źródła stratyfikacji, dlaczego społeczeństwo jest stratyfikowane, ludzie są nierówni. Można by ująć społeczeństwo jako zespół pozycji społecznych. Każda pozycja zawiera pewien zespół obowiązków, uprawnień przysługujących ludziom wypełniającym te...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /4 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parsonsa koncepcja zróżnicowania społecznego

  Zaproponował koncepcję wielowymiarowej stratyfikacji, która ma pewne cechy subiektywnej i obiektywnej stratyfikacji. Odróżnia on uwarstwienie od struktury klas społecznych. Warstwy społeczne składają się z jednostek których położenie ocenia się pod względami:

  - członkostwa w komórce pokrewieństwa

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt

Do góry