Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Fordyzm jako struktura gospodarki

  Niektórzy socjologowie Fordyzm traktowali szerzej jako pewną strukturę gospodarki późnego kapitalizmu opartego na konsumpcji, dążeniu do pełnego zatrudnienia, silne związki zawodowe na szczeblu krajowym.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fordyzm jako organizacja produkcji

  H. Ford otworzył na przedmieściach Detroit nową technikę polegającą na pracy na taśmie co spowodowało rozdrobnienie pracy, produkcji. Dzięki taśmie pracownicy nie przeszkadzali sobie.

  Zasada Forda polega na ulepszeniu procesu produkcji a nie produktu. Ford produkował w ten sposób samochód, który jego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja

  Certyfikacja- konieczność posiadania certyfikatu określonego zawodu aby dostać lepszą pozycję. Zauważono, że w wielu przypadkach kwalifikacje w postaci certyfikatu nie są konieczne, ale wymagane do objęcia wyższego stanowiska. Dzisiejsze przedsiębiorstwo jest formą fabryki i różni się od monofaktury...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profesjonalizacja

  We Francji Mallet i Gorz sformułowali tezę, że nowym robotnikiem należy nazwać kadrę nowoczesnych zakładów np. technicy, inżynierowie. Zakład taki oparty jest na automatyzacji. Technicy i inżynierowie sprawują kontrolę nad produkcją są przygotowani do tego, aby móc kontrolować konflikt wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja zburżuazyjnienia klasy robotniczej

  Zburżuazyjnienie- zauważalne w Anglii w XVIIIw. ktoś zmienia pracę robi kursy i z robotnika staje się pracownikiem handlu.

  Procesy automatyzacji w produkcji sprawiają, że wykształcenie do obsługi maszyn powinno by wyższe. Po II wojnie w USA nastąpiło znaczne rozluźnienie, przedstawiciele klas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proletaryzacja

  Można było znaleźć już u Marksa (urzędnik pracujący w prywatnym przedsiębiorstwie zajmuje taką samą rolę, co robotnik- sprzedaje siłę roboczą i jest ona źródłem zysku), Gdy wykształcenie robotników podnosi się urzędnicy „będą sta w miejscu”, dokona się proces proletaryzacji.

  H. Breverman-...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja w socjologii poweberowskiej

  M.Foucault-zwrócił uwagę na związek struktur organizacyjnych i hierarchii w nowoczesnych społeczeństwach i otoczenia architektonicznego. Ludzie lokują się w takich otoczeniach architektonicznych, które odpowiadają ilości szczebli danej organizacji. Lokowane są w takich budynkach gdzie wyższe piętro to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfunkcje biurokracji wg. Mertona

  R. Merton-funkcjonalista, który wprowadził do analizy Webera pojęcie dysfunkcji tzn. w obrębie biurokracji istnieją pewne wewnętrzne sprzeczności. To taki element, który przyczynia się do lepszego funkcjonowania pod jednym względem a po drugie jest gorszy dla funkcjonowania

  1.Wyuczona nieudolność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja a demokracja w koncepcji Webera

  Weber mówi, że często na czele urzędu jest ktoś o mentalności polityka. Kariera urzędnika nie wiąże się z awansowaniem na najwyższe szczeble. Kierownikiem jest ktoś, kto był politykiem. Weber traktuje swój model demokracji jako typ idealny działań instytucjonalnych.

  Socjolog konstruuje często...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja a etyka w koncepcji Webera

  Urzędnik oprócz przepisów musi opierać się na normach ogólnych danego kraju. Osobną sprawą jest sprawa norm moralnych-urzędnik musi być posłuszny, ale bywa tak, że polecenie zwierzchnika jest niezgodne z prawem, z moralnością. Weber mówi, że urzędnik musi być zawsze posłuszny nawet, jeśli polecenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt

Do góry