Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Władza i panowanie

  Władza wg Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożenie przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo.

  - pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu

  - prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi,

  Weber odróżnia władzę od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka klas (klasa w sobie i klasa dla siebie)

  Oba te pojęcia zostały sformułowane przez Marksa. Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Można ją wyodrębnić na podstawie obiektywnych kryteriów, ale jej członkowie nie są połączeni więzią rodzącą się jako skutek uświadomienia sobie podobnego położenia w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja stanu

  Zróżnicowanie stanowe społeczeństwa:

  Stany cieszą się podobnym typem szacunku, ale nie podobnym natężeniem szacunku.

  Podstawą szacunku w stanach może być:

  - stany na bazie ekonomicznej - dowolna wspólna cecha ludzi, taką cechą może być położenie ekonomiczne (własność ziemska).

  - stany...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura ubóstwa

  Zjawisko względne, amerykański biedak w Rwandzie bogaczem.

  Definicja: minimum rzeczy niezbędnych dla utrzymania sprawności fizycznej. Definicja względna określenia do średniego bogactwa w danym kraju – część średniej w danym kraju. Średnia nie może być niższa od minimum biologicznego. Ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i przyszłość pracy

  Bezrobocie nowy problem dotyczy większości krajów. Po wojnie wraz z boom gospodarczym praktycznie nie istniało. W Anglii 2% teraz 11%. Bezrobocie to brak płatnej pracy w uznanych zawodach. Bierze pod uwagę tych którzy poszukują pracy z wyłączeniem emerytów, nie kwalifikuje się pracujących w pełnym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Webera koncepcja partii

  Społeczny podział pod względem zróżnicowania można analizować:

  - podział klasowy (zróżnicowanie ekonomiczne)

  - podział stanowy (zróżnicowanie szacunku społ. pomiędzy poszczególne grupy )

  - podział na partie (ze względu na władzę)

  Partia to grupa, której celem jest zdobycie władzy lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenie systemu partyjnego w końcu XX w.

  Po II wojnie sytuacja się znacznie zmieniła. Po boomie powojennym partie zaczynają zmieniać swój charakter powst. Partie masowej integracji. Ta nowa sytuacja doprowadzająca do zmian społ. i zmiany w życiu społ. wyższe dochody, zburżuazyjnienie robotników, rozpowszechnienie środków masowego przekazu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne i ich geneza

  Bardzo ważna kategoria socjologiczna. Wielkie partie należą do makrostruktur. Partia jest to organizacja formalna reprezentująca interesy różnych sił społ. ekonomicznych w sensie politycznym tzn. jest to grupa, której celem jest zdobycie władzy politycznej. Zajęcie pozycji kierowniczych w społ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasta i struktura kastowa

  Podział kompletny społ. na kasty wystąpił tylko w Indiach. Przypuszcza się, że jego źródłem były kolejne migracje na Płw. Indyjski kolejnych plemion (3 tys. Lat temu). Plemiona podbijające rozwijały podział pracy na zastanych podwalinach. Pozostawiali zastany porządek, ale siebie stawiali ponad nim...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa przedsiębiorców w Polsce współczesnej

  Klasa nowa-lata 70-80 tych

  Przedsiębiorca z tamtego okresu przetrwały lata 90 te były znacznie trwalsze niż nasze przedsiebiorstwa 90r ok. 2,5 mln zarejestrowanych przedsiębiorców

  89r 830 tys.

  85r 500 tys-85r 350tys-75r-255tys

  Większość z nich to small biznes .Kiedyś małe przedsiebiorstwa –s prawników...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 286

  praca w formacie txt

Do góry