Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wartości i ich rola w procesie socjalizacji

  Bez wartości nie ma kultury. Wartość to pewna idea, sposób zachowania Przedmiot y, idee w stosunku, do kturych ludzie mają szczególny szacunekię drogą selekcji. Niekiedy wartości są ponadczasowe , ale te wartości są przyswajane przez jednostkę w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzictwo kulturowe

  To przekazywanie kultury następnym pokoleniom w postaci wartości, idei, stylów zachowań, wytworów materialnych , sposobów konsumpcji, obyczaju, tradycji, najlepszych treści historycznych, narodowych, etnicznych następnym pokoleniom.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kultury

  Kultura nie jest nigdy sumą prostą kultur jednostkowych - może ona współtworzyć kulturę Elementy składające się na kulturę:

  świadczących o stopniu wiedzy, umiejętności grania ról społecznych,

  zbiorem cech jej postawy. Każda zbiorowość to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura duchowa

  To wytwór dążeń jednostek do ideałów piękna , dobra ,prawdy , sprawiedliwości, to zespoły wyobrażeń , dzielą sztuki, symbole , obyczaje zwyczaje, a także symboliczne przedmioty w których zawarta jest idea np. flaga narodowa, hymn, godło państwa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura materialna

  To zespół trwałych wartości rzeczowych , które mają wartość użytkową, i artystyczną i przechodzą do historii ze względu na oryginalność i nowatorstwo zawarte w formie , zliczamy do niej budynki, narzędzia pracy, stroje , instrumenty, naczynia.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publiczność rozproszona i jej przykłady

  Publiczność może występować w dwóch formach : skupiona ( zebrana) i rozproszona. Publiczność to zbiorowość nie grupa , tworzona przez ludzi którzy w tym samym czasie odbierają identyczny przekaz informacji , treści , wiedzy.

  Rozproszona - stanowią ją czytelnicy gazet , słuchacze radiowi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publiczność skupiona i jej przykłady

  Publiczność może występować w dwóch formach: skupiona ( zebrana) i rozproszona. Publiczność to zbiorowość nie grupa , tworzona przez ludzi którzy w tym samym czasie odbierają identyczny przekaz informacji , treści , wiedzy.

  Publiczność zebrana składa się z ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje tłumu - agresywny

  • występuje najczęściej,

  • walczy o swoje prawa,

  • może terroryzować instytucje lub grupę społeczną,

  • może dokonać linczu, -uciekający

  • pojawia się w formie paniki,

  • ratuje się ucieczką jednocześnie tratując, -nabywający

  • o cechach agresywnych,

  • powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy tłumu jako zbiorowości

  Przelotne zgromadzenic ludzi co najmniej kilkuset w jednym czasie i przestrzeni,

  Zbioiowość reagująca spontanicznie w identyczny sposób, może powstać z przekształcenia się publiczności skupionej, trudno go ogarnąć,

  Więź społeczna zawiązuje się dzięki styczności przestrzennej, sprzyja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne zbiegowiska

  To przelotne skupienie ludzi , ktorzy są zainteresowani zdarzeniem , wydarzeniem , jest to zbiorowość osób podobnie reagujących na incydent , fakt, (wypadek , pożar) wywołuje go bezinteresowna ciekawość ale często troska o drugiego człowieka , chęć sprawdzenia się jako ratownik, tworzą go...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt

Do góry