Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cechy szczególne nauki o stosunkach międzynarodowych

  Przedmiotem badawczym jest badanie struktury , funkcji i rozwoju systemów międzynarodowych.

  Metody badawcze ;

  I – tradycyjne :

  historyczna – rekonstrukcja przeszłych stosunków międzynarodowych,

  prawnicza – analiza obowiązujących norm prawnych,

  II - nowoczesne :

  systemowa –...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o stosunkach międzynarodowych

  Teoretyczną część nauki o stosunkach międzynarodowych stanowi teoria stosunków międzynarodowych – internacjologia.

  Teoria stosunków międzynarodowych to usystematyzowany treściowo i formalnie system warunkowo sformułowanych twierdzeń wyjaśniających , które odnoszą się do funkcjonowania i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i specyfika stosunków międzynarodowych

  Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym.

  Trzy elementy ;

  podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni,

  przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa,

  środowisko poliarchiczne jest...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy przystosowania społecznego

  - reorientacja psychiczna -jednostka jest zmuszona do zmiany punktu widzenia , do zmian w osobowości , na postrzeganiu siebie na tle innych jednostek umożliwia przejście w stadium tolerancji,

  -akomodacja ( bardziej rozwinięta tolerancja czyli tolcjancja ustępstwa),

  -asymilacja -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy zachodzące między jednostką a grupą

  Procesy między jednostką, a grupą społeczną procesy najczęściej zachodzące w zbiorowościach, grupach społecznych np.

  proces podporządkowania dziecka wobec rodziców, rodziny;

  proces identyfikacji w trakcie współistnienia w grupie;

  proces dominacji nad całą grupą rodzinną;

  proces...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje procesów społecznych

  * Interpersonalne - procesy zachodzą w osobowości człowieka, w psychiczne jednostki i wywołujące skutki społeczne. Procesy interpersonalne trwają cale życie człowieka

  * Procesy zachodzące między dwoma jednostkami np. małżeństwu -procesy dostosowywania się i różne jego fazy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko społeczne a proces społeczny

  Procesy społeczne - oznacza, że w społeczeństwie coś się dzieje, są niezależne od człowieka. Możemy mówić zamiennie procesów zjawisku społecznym procesów procesacli społecznych. Zjawisko, to pojedyncze zdarzenie dziejące się z pewną regularnością, to pewne powtarzające się typy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasowe teorie państwa

  Twórcą był Engels. Państwo jest aparatem przemocy pozostającym na usługach klasy panującej. Dzięki instytucjom przemocy uciska obywateli , którzy nie przestrzegają prawa . Dzięki zinstytucjonalizowanym instytucjom wywiera nacisk na obywatela jest restrykcyjnym zespołem przemocy i nacisku.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo jako umowa społeczna

  Twórcą był Tomasz Hobbes. Podkreślał , że państwo istnieje tylko dzięki specyficznej umowie między rządem a poddanymi. Człowiek człowiekowi wilkiem , dlatego potrzebna jest umowa między rządem a poddanymi, ludzie tracą wolność gdy pojawia się państwo ale zyskują prawo i dzięki temu clironiona...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyklady warstw społecznych

  Warstwy społeczne to zbiory ludzi do siebie podobnych pod wieloma względami np. z racji urodzenia. Według Szczepańskiego warstwa społeczna to zbiór ludzi mniej lub bardziej oddzielonych od innych kryteriami wyższości lub niższości.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /247

  praca w formacie txt

Do góry