Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metody prognostyczne w nauce o stos. md.

  1.INTUICYJNE z dwoma podstawowymi systemami, metoda delficka-(prognozowanie oparte na działaniu w izolacji nad zagadnieniami), każdy specjalista sam rozważa potem konfrontacje poglądów na dany temat, burze mózgów - grupowe myślenie na dany temat.

  2.EKSPLANACYJNE - polega na łączeniu perspektywicznego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik militarny

  Pełni funkcje polityczne jako instrument polityki zagranicznej państw , a także ekonomiczne i naukowo – techniczne, ponieważ potrzeby wojska są bardzo ważnym stymulatorem postępu naukowo- technicznego.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik religijny

  Więź religijna jest istotnym czynnikiem w formowaniu się narodów oraz w utrzymywaniu świadomości narodowej . Bywa też pożywką kształtowania się ruchów nacjonalistycznych . Kościoły oddziałują na opinie publiczną zarówno w sprawach polityki wewnętrznej , jak i międzynarodowej.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić czynnik geograficzny

  Jest to czynnik osadzający działania międzynarodowe w konkretnych warunkach mapy politycznej świata. Rozumiemy przez to położenie i ukształtowanie geograficzne terytorium państwowego i linii brzegowej , klimat , rodzaje gleby i surowce.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące środowisko międzynarodowe

  technologiczno – ekologiczne : określają współzależność i sprzeczności między rozwojem techniki i stanem środowiska naturalnego człowieka,

  demograficzno- ekonomiczne – określają współzależność i sprzeczności między wzrastającymi potrzebami coraz liczniejszej ludności świata...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota funkcji eksplanacyjnej w nauce o stosunkach międzynarodowych

  Funkcja ta ma wyjaśnić , dlaczego zaistniały opisane fakty, zjawiska i procesy międzynarodowe. Wymaga to określenia czynników , których skutkiem jest badana rzeczywistość Wyjaśniając rzeczywistość można przewidywać jej ewolucję i zalecać sposoby działania.

  Modele wyjaśniania (ekspalnacji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych

  a) opisowa – - jak jest ? dokonuje opisu rzeczywistości międzynarodowej

  b) wyjaśniająca - ( eksplanacyjna ) – dlaczego tak jest ? - ma wyjaśnić dlaczego zaistniałe opisane fakty , zjawiska i procesy międzynarodowe . wymaga to określenia czynników , których skutkiem jest badana rzeczywistość.

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwojowe nauki o stosunkach międzynarodowych

  Nauka o s. międzynarodowych rozwijała się w trzech fazach .

  W fazie pierwszej - elektyzmu teoriopolitycznego badana rzeczywistość jest po prostu rejestrowana .

  W fazie drugiej – heterogenizmu – powstają zalążki ogólnej teorii, a wiele nauk szczegółowych zaczyna integrować się wokół niej .

  W...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o stosunkach międzynarodowych - powstanie, przedmiot i zakres badań

  Nauka o stosunkach międzynarodowych wyodrębniła się w 1919r. z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych. .

  Za podstawowy cel nauki o stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy i rodzaje stosunków międzynarodowych

  Formy stosunków międzynarodowych:

  dyplomatyczne misje specjalne – doraźne , krótkotrwałe,

  stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne- poselstwa , ambasady,

  konferencje międzynarodowe - są wykorzystywane w stosunkach wielostronnych , do regulowania problemów na płaszczyźnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /montechristo Dodano /04.01.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt

Do góry