Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna: cechy specyficzne

  1.Polityka zagraniczna państwa jest jego polityką zewnętrzną. Każde państwo pełni 2 podstawowe funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka państwowa w obu tych sferach ma za zadanie urzeczywistnienie tych podstawowych interesów

  2.Polityka zagraniczna ma swą specyfikę nie jest to jedna ze szczegółowych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa - geneza i struktura

  Społeczność to zrzeszenie skupiające uczestników stosunków md. Długi proces rozwoju i złożony. Samo pojęcie stosowane przez filozofów starożytnych, zwłaszcza stoików a później teologów chrześcijańskich. Ale klasyczny typ stosunków md. powstał dopiero w XV/XVI w.

  Trzy fazy rozwojowe społeczności...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje funkcji organizacji md.

  Funkcje: Pojęcie funkcji organizacji md. jest wieloznaczne. Funkcja to typy działania organizacji md. zmierzającej do realizacji zadań. Podstawowe funkcje każdej organizacji jest ujawnianie zgodności interesów państw członkowskich oraz osiąganie porozumienia we wspólnych zadaniach i konkretnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienie ciągłości państwa a problem sukcesji praw i zobowiązań md.

  W średniowieczu państwa powstawały i znikały w wyniku zawojowania, podziałów pomiędzy członków panującej władzy, łączenie lub dzielenie królestw przez małżeństwa itp. w czasach współczesnych państwa panują przede wszystkim w konsekwencji prawa narodów do samostanowienia - do tworzenia własnej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja praw podstawowych i nabytych przez państwo

  Państwo z momentem powstania bez względu na fakt, czy jest uznawane przez inne państwa dysponuje PRAWAMI PIERWOTNYMI(zasadniczymi). Ukształtowały się one w drodze zwyczajowej i określają sytuacje każdego państwa w społeczności md. Jako takie nie przysługują innym podmiotom prawa md. (np. organizacjom...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne modele ładu md.

  Po raz trzeci w XXw. Społeczność md. Stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu md.

  Przedstawione propozycje cząstkowe są raczej nie rozbudowanymi scenariuszami budowania nowego ładu. Najważniejsze z nich to:

  1. PAX Amerikan- USA –jako mocarstwo- hegemon.

  Cele:

  - panować w sferze...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy i cele integracji gospodarczej państw demokratycznych po 1945 r.

  Integrację gospodarczą należy uznać za jedno z najważniejszych źródeł rozwoju ekonomicznego. Dlatego kroki mające na celu jej stopniową realizację , tak w Europie jak i poza nią, były podejmowane w przyszłości wielokrotnie Pierwszym skutecznym działaniem zmierzającym do niej było utworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /4 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy specyficzne zimnowojennego ładu md.

  Zimna wojna, która była przez kilkadziesiąt lat główną treścią stosunków md. Początek przypisuje się od momentu, kiedy to Churchill stwierdził w swym przemówieniu w dniu 4 maja 1945 r. w Fulton, że świat podzieliła żelazna kurtyna.

  Określenie zostało spopularyzowano jako symbol podziału Europy po...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historyczne modele md.

  W czasach nowożytnych kilkakrotnie ustanawiano ład md.

  Ład westfalski - nowy porządek w Europie rozpoczyna się pokojem westfalskim1648 r., który kończył wojnę 30- letnią. Był to porządek na zasadach równowagi politycznej potwierdzonej we wszystkich traktatach, aż do Wielkiej Rewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota ładu md.

  Ładem pokojowym nazywamy stan, w którym funkcjonują zabezpieczenia instytucjonalne, prawne, polityczne, ekonomiczne i militarne przed stosowaniem przemocy, występuje stabilizacja stanu posiadania przestrzegane są stosowne porozumienia.

  Ład pokojowy możemy postrzegać jako:

  1.realny układ sił politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry