Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sesja Pawłowa

  Paweł VI, choć wykazywał duchowe pokrewieństwo z Piusem XII, był silnie przywiązany do idei aggiornamentaJana XXIII. Filozof francuski, Jean Guitton, jedyny świecki audytor na pierwszej sesji, wyznałpo wyborze nowego papieża: Paweł VI będzie kontynuatorem dzieła Jana XXIII, a zarazem wywrzena soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Episkopat światowy

  O wielkiej godności i odpowiedzialności biskupów za Kościół wypowiedział się Jan XXIII w liścieOmnes sane do poszczególnych członków Episkopatu światowego, widząc w nich źródło owocnej posługipasterskiej Kościoła. W motu proprio Cum gravissima polecił, by wszyscy kardynałowie posiadali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia i czwarta sesja

  W przerwie przed trzecią sesją szczególnej wymowy ekumenicznej nabrała pielgrzymka Pawła VI doZiemi Świętej i spotkanie ż patriarchą Atenagorasem, a także ogłoszenie encykliki Ecclesiam suam odialogu i Kościele. Opinia publiczna zaniepokoiła się wszakże poleceniem papieskim, by streścić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy soboru

  Sobór był dziełem całego Kościoła, w szczególności jednak uczestników z prawem głosu w auli (ojcowiesoboru), w pewien zaś sposób także innych uczestników, jak teologowie, obserwatorzy, dziennikarze,którzy działali poza aulą soborową.

  W uroczystym otwarciu wzięło udział 2427 ojców soborowych, prawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Polski

  Wezwanie Jana XXIII do zebrania i przekazania postulatów soborowych, do wsparcia soboru i jego pracmodłami, do uczestnictwa w nim biskupów Kościół katolicki w Polsce podjął według swoich możliwości,a nie miał ich wiele w aktualnych warunkach politycznych, zwłaszcza co do udziału biskupów w komisjachi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł VI

  Konklawe rozpoczęto (19.06.1963) pod znakiem soboru, który za Jana XXIII odbył pierwszą sesję i powinienbyć kontynuowany. Wśród przewidywanych kandydatów do tiary prasa wymieniała bardzo częstokardynała Giovanniego Montiniego, arcybiskupa Mediolanu. W pierwszym dniu zyskał równą liczbęgłosów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus królujący

  Chrystus doznawał w Kościele zawsze najwyższego kultu, ale w XX wieku pogłębiła się świadomośćteologów i ludzi wierzących, że On jako Bóg-Człowiek jest centralnym punktem całej rzeczywistościświata rozumnego, przede wszystkim człowieka i jego działania. Tak pojęty chrystocentryzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony w Polsce (1914 - 1978)

  W dogodnych warunkach niepodległej Polski nastąpiła aktywizacja życia zakonów i zgromadzeń zakonnychoraz ich działalności. Kościół bardzo tego pragnął, szczególnie w byłym zaborze pruskim i rosyjskim,gdzie je niszczono. Swoje istnienie mogły ujawnić skrytki, założone przez bł. Honorata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maryja Wniebowzięta

  Dogmat o Wniebowzięciu NMP, ogłoszony w Roku Świętym (1950) przez Piusa XII, utrwalał cześćMaryi, która w Kościele wzrastała od początku omawianego okresu, rozwijając się na ogół w tradycyjnychformach, jak nabożeństwa majowe, nabożeństwa październikowe i pielgrzymki do sanktuariów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowość katolicka

  Zakony były głównymi ośrodkami jej rozwoju, mając już dawno wypracowane szkoły duchowości religijnej:augustiańską, bazyliańską, benedyktyńską, cysterską, devotio moderna (bracia wspólnego życia,kanonicy regularni), dominikańską, franciszkańską, ignacjańską (jezuici), karmelitańską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 021

  praca w formacie txt

Do góry