Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Istota i cechy zjawiska politycznego „narody bez państwa”

  Przez „naród” rozumiemy wielką grupę społeczną , która związana jest wspólnotą losów historycznych , kultury, języka , terytorium, życia ekonomicznego . Ich dążeniem jest działanie w celu utworzenia własnego państwa - np. Baskowie w Hiszpanii, Kurdowie w Turcji, itp.

  Narody mogą stać się...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa

  Jest zrzeszeniem skupiającym uczestników stosunków md .

  Cechy społeczności md :

  mały stopień zorganizowania wewnętrznego ,

  brak obowiązkowego sądownictwa

  mała liczba członków,

  oparcie wzajemnych stosunków na zasadzie równości.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnik stosunków międzynarodowych

  Uczestnikiem stosunków md. , dzięki stale prowadzonym działaniom transgranicznym , jest działająca świadomie grupa społeczna , zdolna do wywierania wpływu na stosunki md.

  Głównie wyznaczniki to :

  świadomość podmiotu odnosząca się zarówno do rzeczywistości md. , jak i do własnego w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota podmiotowości politycznej w nauce o stosunkach md.

  Podmiotowość polityczno – md. to zdolność do świadomego działania md., którego celem jest zaspokajanie własnych potrzeb podmiotu.

  Istotą podmiotowości polityczno międzynarodowej jest ;

  świadomość podmiotu odnosząca się do rzeczywistości md. oraz do własnego w niej miejsca oraz...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Polski po 1989

  Odrzucenie aksjomatów ideologiczno-politycznych, PRL-owskiej polityki zagranicznej i działań zmierzających do suwerenności państw, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju oraz przesłanek gwarancji jego rozwoju; celem tych poczynań jest znalezienie przez Polskę miejsca w Europie, współtworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Polski 1945 - 89

  Polityka PRL to polityka państwa socjalistycznego uwikłanego w strukturę powojenną Europy, która nie wyrażała polskiej racji stanu, powiązana z ZSRR. Nie było suwerennej polityki, państwo satelickie polityki zagranicznej poddaje się naciskom środowiska, znalazła się w strefie radzieckich interesów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy integracyjne państw byłego ZSRR

  8.12.91 Białowieża- Federacja Rosyjska, Ukraina, Białoroś zdecydowali o utworzeniu WNP i likwidacji ZSRR. Luźna struktura organizacyjna i nieokreślone kompetencje. Nie zawiera konkretnych sformułowań. osią integracyjną WNP jest Federacja Rosyjska z Kazachstanem oraz Białoruś (5.09.94).

  Białoruś...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad systemu komunistycznego i jego skutki międzynarodowe

  Jesienią 1989 lawinowy proces rozpadu systemu komunistycznego. 4.X Węgry otworzyły granicę z Austrią dla uchodźców z NRD. Po manifestacjach w NRD 9.IX.89r ogłoszono otwarcie granicy z Berlinem Zachodnim. Rozpoczął się proces jednoczenia Niemiec. W Bułgarii rozpad upadek reżimu, potem aksamitna rewolucja...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska - płaszczyzny i formy integracji

  Traktat ustanawia Unię Europejską (XII.91) traktat z Maastriht o Unii Europejskiej, podpisany 9.II.92 o zakończeniu procesu budowy unii walutowej, gospodarczej i politycznej) w oparciu o Wspólnoty Europejskie, uzupełniając je polityką i formami ustanowionymi traktatem.

  Oznacza to, że procedury wspólnot...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty Europejskie: fazy kształtowania

  Wspólnoty Europejskie (WE), to termin symbolizujący 15 państw, które łączy wspólny system wartości, akceptowany porządek społeczny i demokratyczny system państwowy. Trzy instytucje są jej ostoją - Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Unia Europejska, Euroatom, te trzy organizacje są zarządzane przez...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt

Do góry