Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zakres i znaczenie immunitetu konsularnego w stosunkach międzynarodowych

  Immunitety i przywileje placówki konsularnej:

  Prawo używania flagi i godła państwowego

  Nietykalność placówki konsularnej

  Nietykalność archiwów i dokumentów konsularnych

  Prawo swobody porozumiewania się

  Urzędowa korespondencja jest nietykalna

  Immunitety i przywileje...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna w stosunkach międzynarodowych

  Korpus konsularny; w znaczeniu węższym: szefowie placówek konsularnych znajdujących się w określonym mieście państwa przyjmującego tworzą korpus konsularny. W szerszym znaczeniu; w skład korpusu konsularnego wchodzą funkcjonariusze konsularni, także attaches i sekretarze konsularni.

  Na czele korpusu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne

  Przywileje i immunitety misji dyplomatycznych

  Nietykalność

  Ochrona pomieszczeń misji

  Prawo porozumiewania się

  Nietykalność kurierów oraz korespondencji

  Przywileje i immunitety osobowe przedstawicieli dyplomatycznych

  Nietykalność przedstawiciela...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja przedstawicielstwa dyplomatycznego

  Korpus dyplomatyczny w znaczeniu węższym obejmuje wszystkich szefów placówek dyplomatycznych akredytowanych w danej stolicy. W znaczeniu szerszym odnosi się do wszystkich osób zaliczanych do personelu dyplomatycznego i korzystających z przywilejów dyplomatycznych.

  Na czele korpusu stoi dziekan, z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i główne funkcje dyplomacji

  Dyplomacja; oficjalna działalność organów państwa realizujących politykę zagraniczną państwa oraz zapewniających ochronę praw i interesów państwa i jego obywateli. W tym znaczeniu jest ona jednym z instrumentów polityki zagranicznej państwa. Jest to sztuka właściwego prowadzenia i utrzymywania...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić kompetencje wewnętrznych organów państwa w stosunkach międzynarodowych

  Prezydent; stoi na czele suwerenności i bezpieczeństwa, nienaruszalności i niepodzielności terytorium państwa, przestrzegania międzynarodowych sojuszy politycznych i wojskowych. Przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych szefów misji dyplomatycznych obcych państw. Udziela...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

  Wielkie grupy społeczne i ich organizacje

  Małe grupy społeczne i ich organizacje

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe

  Organizacje międzynarodowe

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNANIE PAŃSTWA

  Aby państwo mogło stać się członkiem społeczności md. powinno zostać uznane, czyli przyjęte do klubu państw. Dzięki uznaniu przez społeczność md. państwo staje się podmiotem prawa md. Samo uznanie stanowi jedynie akt deklaratywny, oznaczający chęć nawiązania stosunków dyplomatycznych przez inne...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJA STANU W POLITYCE ZAGRANICZNEJ

  Wg J. Z. Pietrasia, racja stanu to historycznie zmienny system podstawowych zewnętrznych i wewnętrznych interesów państwa, realizowanych w sposób bezkompromisowy. Nawiązując do w/w reguły, racja stanu to dobro państwa, a więc system najwyższych wartości, w imię których państwo podejmuje działania...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYZNACZNIKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ

  Wyznacznik jest systemem wzajemnie warunkujących się przesłanek, powodujących określony skutek i wystarczających, by dany skutek wystąpił. Zgodnie z tą regułą wyznaczniki dzielimy na:

  Obiektywne – zmieniające się niezależnie od wartościowania dokonywanego przez decydentów i działające...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt

Do góry