Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Seminaria duchowne

  Formacja duchowa i intelektualna kandydatów do kapłaństwa .była jedną z największych trosk każdegopapieża w XX wieku. Wypowiadali się o niej Jan XXIII i Paweł VI w licznych alokucjach do księży iseminarzystów, szczególnie jednak pierwszy z nich w encyklice Sacerdotii Nostri primordiis, a drugi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan prezbiterów (1958 - 1978)

  Od słów stan prezbiterów rozpoczął sobór dekret O posłudze i życiu kapłanów (Presbyterorum ordinis),oprócz którego wydał jeszcze dekret O formacji kapłanów (Optatam totius). Długo pracowano nad schematemO posłudze, gdyż pierwsze trzy projekty nie zyskały uznania soboru i trzeba było je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys kapłaństwa

  Odchodzenie kapłanów z ich stanu, często także z Kościoła, było zewnętrznym wyrazem tego, co po soborzenazwano kryzysem kapłaństwa. Według badań szwajcarskiego Instytutu Pastoralnego w latach 1963- 1970 porzuciło swój stan ponad 22 tys. kapłanów, czyli 5% duchowieństwa w świecie, lecz z tego 40% w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegium kardynalskie

  Przed soborem stało się nieomal powszechną praktyką, że kardynałowie posiadali sakrę biskupią, choćprawo kanoniczne zachowało wprowadzony w XVI wieku podział na kardynałów-biskupów, kardynałów-prezbiterów i kardynałów-diakonów, zalecając jedynie, żeby kandydaci do kolegium kardynalskiegomieli co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Apostolska (1958 - 1978)

  Sobór w dekrecie O pasterskich zadaniach biskupów w Kościele wypowiedział życzenia co do zmian wstrukturze Stolicy Apostolskiej, by te dykasterie, które bezsprzecznie świadczyły ogromną pomoc BiskupowiRzymskiemu i pasterzom Kościoła, poddano nowej organizacji z większym przystosowaniem do wymagańczasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Paweł I

  Papież Paweł VI zawsze głosił ufność w Opatrzność Bożą, ale kontestacje w Kościele posoborowym izłośliwe ataki wrogiej Kościołowi prasy kładły cień smutku na ostatnie dni jego życia. Jan Paweł I powyborze na Stolicę Apostolską urzekł świat optymizmem, w którym tkwiła nadzieja na pomyślną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vaticanum II

  Pragnienie soboru, wyrażane w czasopismach (1957, 1958), Jan XXIII realizował od początku pontyfikatu.Zapowiedź jego zwołania (25.01.1959), ujawniona w bazylice św. Pawła na zakończenie modlitw ozjednoczenie chrześcijan, stanowiła bezsporny wstrząs dla silnie zakorzenionego centralizmu kościelnegow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWIONE STRUKTURY

  Aggiornamento soborowe, o którym mówił Jan XXIII, rozpoczęło się już za jego pontyfikatu, ale byłozadaniem na wiele lat i wymagało wysiłku całego Kościoła: hierarchii, duchowieństwa i laikatu, przedewszystkim jednak tych, którzy pełnili odpowiedzialne urzędy kościelne. Według soboru należało je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja Janowa

  W inaugurującym sobór przemówieniu Jan XXIII wyjaśniał duszpasterski cel tego zgromadzenia w perspektywiezjednoczenia Kościołów, ale też ostrzegł przed mnożeniem oskarżeń i potępień, co niewątpliwieodnosiło się do prób integrystów. Wystąpienie na pierwszym posiedzeniu plenarnym kardynała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa i zmiany

  Według Jana XXII sobór miał dokonać aggiornamento, co rozumiano jako odnowę, ale też jako zmiany.Zwolennicy zmian nie mieli świadomości, ilu ich trzeba dokonać i jak dalece mają być radykalne. Mówiono o konieczności skończenia w Kościele z erą konstantyńską lub o zakończeniu ery...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 907

  praca w formacie txt

Do góry