Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie celu kształcenia

  Celem kształcenia ogólnego ściśle związanego z celami wychowania jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnego rozwoju intelektualnego. Chodzi tu o kształtowanie pełnej osobowości ucznia. Kształcenia ogólne rozpatrywane od strony rzeczowej, obejmuje 3 podstawowe cele. Pierwszy to opanowanie podstaw wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka porównawcza szkoły tradycyjnej (Herbarta) i aktywnej (Deweya)

  System dydaktyczny to całokształt zasad organizacyjnych oraz treści, metody i środki nauczania, uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę podporządkowaną realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Możemy wyodrębnić systemy :tradycyjny, progresywistyczny, współczesny. Każde z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, elementy i istota systemu dydaktycznego

  System dydaktyczny - to całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania - uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.

  Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dydaktyczne: nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie

  Uczenie się- OKOŃ jest procesem w toku którego- na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Jest ono rodzajem ludzkiej działalności, który w latach dzieciństwa i młodości uzyskuje przewagę nad innymi...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje dydaktyki z innymi naukami społecznymi oraz dziedzinami pedagogiki

  Nie tylko pedagogika zajmuje się sprawami wychowania, ale także nauki: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, polityczne, , ekonomiczne, historyczne oraz filozoficzne. Nauki te dawniej nazywano pomocniczymi, dziś są to nauki współdziałające z pedagogiką.

  NAUKI BIOLOGICZNE dotyczą podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /13 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dydaktyki: dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe

  Rodzaje dydaktyk:

  1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej;

  2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polskiego, metodyka biologii, metodyka historii.

  Rodzaje dydaktyki szczegółowej to:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot, istota oraz funkcje dydaktyki

  Jednym z elementów przedmiotu badań dydaktyki jest samokształcenie. W procesie tym nauczyciel nie kieruje się bezpośrednio pracą ucznia, lecz czyni to pośrednio. Dydaktyka ogólnie zajmuje się analizą wszelakiego uczenia się i nauczania organizowanego w sposób świadomy systematyczny i planowy. Proces jest...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka oraz jej twórcy

  Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco – uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos – nauczyciel. Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech. Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę traktowano (definiowano) jako sztukę nauczania, czyli przekazywania informacji...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne i negatywne skutki globalizacji

  Pozytywne:

  -jest to proces obiektywny, rozwijający się bez int. Państw,

  -zapewnia wszystkim państwom korzystanie z postępu technologicznego,

  -błyskawiczne rozprzestrzenianie się informacji,

  -brak możliwości odizolowania społeczeństwa od informacji itd..,

  -korzystanie z postępu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /3 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i geneza globalizacji

  Globalizacja jest pojęciem używanym aby opisać zmiany w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyspieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /5 952

  praca w formacie txt

Do góry