Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawidłowość procesu kształcenia

  - Czynności nauczyciela w procesie kształcenia:

  - Zadaniem nauczyciela jest w równej mierze uczyć, co wychowywać

  - nauczyciel musi pomagać uczniowi, lecz pomoc ta powinna być rozsądna, tak aby uczeń nie uzależnił się od pomocy nauczyciela

  - Musi dbać o rozwój emocjonalny dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /4 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola podręcznika oraz innych źródeł wiedzy w procesie kształcenia

  - Funkcje podręczników:

  Funkcje podręcznika według Kupisiewicza: informacyjna, ćwiczeniowa, motywacyjnaFunkcje podręcznika według Okonia:-informacyjna-badawcza- podsumowanie na koniec-praktyczna- ćwiczenia, zadania, pytania na myślenie-samokształceniowaForma, styl, język podręcznika: język odpowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /10 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowodzenia dydaktyczne

  diagnozowanie niepowodzeń dydaktycznych

  1. Pojęcie i rodzaje niepowodzeń szkolnych;

  - niepowodzenia dydaktyczne,  

  - niepowodzenia wychowawcze.  

  2. Przyczyny niepowodzeń szkolnych, ich przejawy i skutki; 

  - przyczyny ekonomiczno – społeczne, 

  - przyczyny biopsychiczne,  

  - przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /5 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowodzenia dydaktyczne - przyczyny

  Cz. Kupisiewicz wskazuje głównie na trzy rodzaje przyczyn niepowodzeń szkolnych:

  1. Przyczyny społeczno-ekonomiczne. (Według Cz. Kupisiewicza termin przyczyny " społeczno-ekonomiczne używany jest w dość szerokim znaczeniu. Obejmuje " całokształt tych względnie trwałych warunków materialnych...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i funkcje środków dydaktycznych

  Wg Cz .Kupisiewicza – środki dydaktyczne spełniają następujące funkcje:

  poznawczą – która oznacza, że służą bezpośredniemu poznaniu przez uczniów określonych fragmentów rzeczywistości,

  kształcącą - która oznacza, że są narzędziami rozwijania zdolności poznawczych oraz uczuć i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie zespołowe jako sposób rozwijania aktywności uczniów

  W praktyce pedagogicznej rozróżnia się zespoły uczniowskie trwałe (stałe) i okolicznościowe (doraźne). Zespoły trwałe można tworzyć na dłuższy czas (np. na cały rok szkolny). Trwały charakter zespołów nie oznacza jednak całkowitej niezmienności ich składu osobowego. Jeżeli w praktyce okaże...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie problemowe

  NAUCZANIE PROBLEMOWE - polega na przyswajaniu sobie pewnych informacji, i także na czynnym wytwarzaniu wiedzy na pracy badawczo-poznawczej ucznia. Nauczanie to pojawiło się w latach 50-tych naszego wieku.

  Nauczanie problemowe opiera się nie na przekazywaniu gotowych wiadomości, lecz na uzyskiwaniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka metod nauczania

  - metody asymilacji samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne i praktyczne 

  Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy:

  - klasyczna metoda problemowa

  - metoda przypadków

  - metoda sytuacyjna

  - giełda pomysłów

  - mikronauczanie

  - gry dydaktyczne

  Metody waloryzacyjne (eksponujące):

  - metoda...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody realizacji celów kształcenia

  - kryteria doboru metod kształcenia 

  Czynnikami determinującymi dobór metod nauczania w procesie dydaktycznym są: cele, treści, zadania dydaktyczne, wiek uczniów i kwalifikacje n-la. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyncze metody należące do tych grup trzeba wiązać rygorystycznie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realizacja zasad kształcenia w procesie lekcyjnym

  - treści zasad nauczania i uczenia się 

  treści zasad nauczania mają na celu poprawić zarówno jakość nauczania jak i uczenia się, a także ułatwić pracę nauczycielowi i uczniom. Uczniowie mają wiedzieć po co uczą się danych treści i umieć wykorzystać je w praktyce. Zasady uczą jak uczyć się...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 654

  praca w formacie txt

Do góry