Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wyzwolenie Ameryki Łacińskiej

  W jej krajach, zaliczanych na ogół do Trzeciego Świata, trwał proces wyzwalania się z nędzy materialnej,a często także z ekonomicznej i politycznej supremacji Stanów Zjednoczonych oraz z feudalnej strukturyspołeczeństwa i państwa. Niektórzy teologowie, uznając konieczność tego procesu, pragnęli go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcia religijne

  Prognozy statystyków zapowiadały (1960), że dotychczasowa proporcja między chrześcijanami a mahometanamina świecie ulegnie zmianie w 2000 roku. Przewidywano, że mahometanie, dotąd mniej liczni,osiągną przewagę nad chrześcijanami: 1 mld 200 mln 653 tysiące na 1 mld 132 mln 541 tysięcy. Przyczynytego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wyzwolenia

  Kilku teologów latynoamerykańskich nie zadowoliło się ani teologią polityczną Johanna B. Metza, aniteologią rozwoju, twierdząc, że obie nie są przystosowane do faktycznej sytuacji Ameryki Łacińskiej.Usiłowali więc na nowo interpretować dokumenty z II Konferencji CELAM-u w Medellin (1968), któreużyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTWARCIE SIĘ NA ŚWIAT

  Nauka św. Pawła o odnowieniu świata znalazła oddźwięk na soborze, Kościół więc otwarł się jeszczebardziej na problemy świata, szczególną uwagę poświęcając krajom nierozwiniętym. Papieże wypowiedzielisię o problemach świata niejednokrotnie, zwłaszcza w tak zwanych encyklikach społecznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja soborowa

  O soborze powiedziano, że nadał Kościołowi wymiar światowy. Niewątpliwie ojcowie soborowi, reprezentującwszystkie części świata, mogli wszechstronnie ująć wielkie problemy światowe i opracować niespotykany dotąd dokument, Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym. Jan XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje nierozwinięte

  Otwarcie Kościoła na świat nie mogło nie objąć krajów nierozwiniętych, często w publicystyce zwanychkrajami Trzeciego Świata. Troskę o nie Jan XXIII wyraził najpełniej w encyklice Pacem in terris, ogłoszonej(11.04.1963) po pierwszej sesji soboru, na której biskup sufragan z Rio de Janeiro, Dom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia i Humanae vitae

  W latach sześćdziesiątych oceniano, że ludność świata wynosiła ponad 2 miliardy 995 milionów, a eksperci ONZ przewidywali, że wzrośnie do 4 miliardów 220 milionów w 1980. Problem demograficznyzaznaczył się w szczególniejszy sposób w Ameryce Łacińskiej, która (1960) miała 206 milionów mieszkańców,a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magisterium Kościoła i teologowie

  O teologii i teologach dokumenty soborowe wypowiadają się kilkakrotnie, lecz jakby marginesowo. Wzwiązku z omawianiem misyjnej działalności Kościoła sobór uznał za konieczne rozbudzenie na każdymwielkim obszarze tzw. społeczno-kulturowym takich badań teologicznych, w których czyny i słowa objawioneprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia i tomizm

  W auli soborowej kardynał Paul-Emile Léger był zdania, że scholastyka nie przyjmie się wśród narodówniezachodnich i że sobór nie powinien zajmować stanowiska wobec systemów filozoficznych. Sobór teżnie omawiał filozofii chrześcijańskiej, ale zaznaczył, że Kościół od początku starał się Nowinę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Credo Pawła VI

  W okresie światowego kryzysu 1968 roku, gdy było wiadome, że jest to kryzys nie tyle władzy i ekonomii,co wartości duchowych, tym bardziej więc nie oszczędzający Kościoła, na zakończenie Roku Wiary,obchodzonego z okazji 1900-lecia męczeństwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła, papież w bazyliceśw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 778

  praca w formacie txt

Do góry