Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ateizm wymuszony

  W statystykach religijnych podawano (1970), że na świecie było 543 mln 65 tys. agnostyków i 165 mln288 tys. ateistów, zwracając uwagę na stałe wzrastanie liczby jednych i drugich. Podane liczby budząwątpliwości, gdyż w wielu krajach, zwłaszcza w państwach demokracji ludowej, nie prowadzono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa zjednoczona

  W okresie zimnej wojny i tragicznego podziału politycznego i ekonomicznego Europy tym bardziej odczuwanopotrzebę jedności. Za Ojca Europy, który był całkowicie opanowany ideą jej jedności, uznanochrześcijańskiego demokratę, Roberta Schumana (1886-1963), prawnika i polityka pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encykliki Jana XXIII

  W Konstytucji Gaudium et spes sobór wspomniał niedawne dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła,które obszerniej wyłożyły jego naukę o społeczeństwie. Wzięto pod uwagę przede wszystkim dwieencykliki Jana XXIII: Mater et Magistra (1961) i Pacem in terris (1963).

  Pierwsza z nich ukazała się w 70...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa Wschodnia (1958 - 1978)

  Odcięte żelazną kurtyną od Europy Zachodniej i od Stolicy Apostolskiej kraje Europy Wschodniej, wrazze Związkiem Radzieckim, były stale przedmiotem troski papieży, tym większej, im większego prześladowaniaw nich doznawał Kościół. Watykan już po rewolucji październikowej w Rosji podjął sterania,by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Pawłowe

  W społecznej doktrynie Pawła VI pierwsze miejsce zajęła nauka wyłożona w encyklice Populorum progressio.Papież wydał ją (1967), gdy stwierdził potrzebę nowego spojrzenia na całość kwestii społecznejw warunkach dawniejszych i nowych konfliktów w świecie. Chodziło głównie o stosunki między krajami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIZACJA ŚWIATA

  Starochrześcijański termin ewangelizacja wprowadzono na stałe do soborowej i posoborowej świadomościKościoła. Najwięcej powiedział o niej Paweł VI (1975) w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi,uznanej za największe wydarzenie w Kościele po soborze, na którym już starano się dostrzec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność religijna

  Dla Kościoła wolność religijna była życiowym problemem, ale sobór zajmował się nią jako dobrem całejludzkości. W auli soborowej początkowo wydawało się, że wystarczy ów problem poruszyć jako sprawętolerancji religijnej w łączności z nauką o Kościele, w punkcie omawiającym stosunki między nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie świata

  Udział w soborze biskupów z wszystkich kontynentów świata ułatwiał szczegółowsze rozeznanie w religiachświata oraz w napięciach religijnych ludzkości. Pomocą w poznaniu była Encyklopedia KatolickaŚwiata Chrześcijańskiego, której pierwszy tom przedstawiał religijne oblicze świata (Bilon du...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Massmedia

  Nie tylko wolność religijna, ale samo prawo naturalne, jak orzekł sobór, przyznaje Kościołowi prawo doposiadania i używania środków przekazu społecznego, do których zalicza się głównie radio, film, telewizjęi prasę.

  Jan XXIII włączył radio, prasę i telewizję w działalność soboru. W radiowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzictwo Abrahamowe

  Wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom oświadczył sobór w Deklaracji o stosunkuKościoła do religii niechrześcijańskich. Określenie stosunku do Żydów nie było łatwe z racji sytuacjipolitycznej państwa Izrael i ich sytuacji w świecie.

  Powstanie tego państwa nie rozwiązało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 681

  praca w formacie txt

Do góry