Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omów rolę procesu spostrzegania

  *Dostarcza infi o otoczeniu (Co to jest? Gdzie to jest?)

  *Dostarcza inf o przebiegu własnych działań – pełni funkcję kontrolną i korekcyjną

  *Daje początek innym procesom poznawczym

  *Modyfikacja infi zawartych w pamięci

  *Jego punktem wyjściowym jest konfrontacja danych sensorycznych i danych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są powidoki i jakie są ich rodzaje?

  *Efekty następcze w spostrzeganiu, pojawiają się, gdy na zmysły nie działa już bodziec, który wywoływał spostrzeżenie

  *Pozytywne – pojawiają się przy zamkniętych oczach, czas trwania jest bardzo krótki, forma dokładnego obrazu ostatniego spostrzeganego B, wynik efektu bezwładności obwodów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ kontekstu na spostrzegania?

  *B kontekstowe, które działały przed pojawieniem się spostrzeganego B (mogą działać z B, po lub przed)

  *Kontekst wpływa na interpretacje B wieloznacznego, np. przy czytaniu

  *B te ułatwiają proces spostrzegania, przyspieszają spostrzeganie i zmniejszają niepewność co do poprawności identyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega konstrukcyjny charakter spostrzegania według Neissera?

  *Według Neissera S jest czynnością cykliczną i ciągłą, która nie ma wyraźnego początku ani końca

  *Neisser twierdzi, że gdybyśmy przyjęli, ze S jest jedynie odpowiedzią na zmiany w otoczeniu, to nasze S i reakcje byłyby opóźnione w stosunku do tego, co dzieje się w naszym otoczeniu

  *Neisser...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zjawisko obronności percepcyjnej i jakie jest jego znaczenie dla wielofazowego rozumienia procesu spostrzegania?

  *Jest to obniżenie rozpoznawania materiału zagrażającego dla jednostki

  *Gdy wynik odbioru sygnału emocjonalnego zostaje oceniony jako zagrażający występuje zahamowanie analizy semantycznej

  *Powoduje to zatrzymanie procesu tworzenia spostrzeżenia

  Badania:

  *Bruner i Posner wykazali, że czas potrzebny do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest gotowość percepcyjna i jej determinanty?

  *Jest to stan organizmu warunkujący, to co będzie spostrzegane

  *Łatwość zastosowania pewnej kategorii pamięciowej do danego materiału

  *Zależy od czynników zewnętrznych i wewnętrznych

  Determinanty zewn:

  *Częstość uprzednich doświadczeń- wyższą gotowością charakteryzują się te kategorie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza rozumienie procesu spostrzegania jako procesu rozpoznawania i kategoryzacji?

  *Dane sensoryczne – dane pochodzące z narządów zmysłowych mające postać zakodowanych impulsów nerwowych

  *Dane pamięciowe – pochodzą ze schematów pamięciowych, w których reprezentowana jest wiedza o św

  *Schematy pojęciowe – w myśl różnych koncepcji mogą być częściowo wrodzone, lub mieć pochodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są i jakie pełnią rolę detektory cech?

  *Zespoły kom nerwowych wyspecjalizowanych w odbiorze wybranych cech przedmiotów, takich jak barwa, wielkość, ruch lub położenie w polu widzenia

  *Mogą być zlokalizowane w narządach zmysłowych lub na wyższych piętrach układu nerwowego

  *Różnią się między sobą złożonością strukturalną i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest pamięć sensoryczna, scharakteryzuj jej właściwości i rolę

  *Jej zadaniem jest krótkie przechowywanie B sensorycznego

  *Dzieli się ba pamięć ikoniczną (obrazy) i echoniczną (dźwięki)

  *Przechowywane są w niej fizyczne cechy B

  *Ma inf niezbędne do sformowania spostrzeżenia

  *Pamięć ikoniczna ma dużą pojemność (ok. 1/3 spostrzeganych B), a echoniczna- małą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega proces spostrzegania i jakie są jego fazy?

  *Spostrzeganie: -Pr aktywnego tworzenia reprezentacji przedmiotów na podstawie inf otrzymanych z narządów zmysłowych i inf zawartych w pamięci

  -Jest wynikiem aktywnej interpretacji danych zmysłowych z wykorzystaniem kontekstu nastawienia i wcześniej zdobytej wiedzy.

  *Bodziec dystalny – B działający z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 063

  praca w formacie txt

Do góry