Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Omów teorie rywalizacji egzemplarzy Logana

  *Egzemplarz: reprezentacja umysłowa (o charakterze jednostkowym i trwałym) poszczególnego bodźca i reakcji na niego

  *Każdy egzemplarz odzwierciedla: cel aktywności, bodziec uruchamiający realizację bodźca, interpretację bodźca, reakcję

  Cztery prawa gromadzenia egzemplarzy:

  1.Pojawienie się odrębnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzacja czynności

  *Automatyzacja: nabieranie wprawy pod wpływem treningu (czyli pod wpływem powtarzania)

  *Trening jednorodny: jedna i ta sama reakcja jest odpowiedzią na zawsze ten sam układ bodźców

  *Trening niejednorodny: częsta zmiana kategorii bodźców przy zachowaniu tego samego typu reakcji

  *Automatyzacja oznacza:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj i porównaj procesy automatyczne i kontrolowane

  Świadomość nie/tak;

  uwaga: mała/duża;

  >

  typ zadania: znane łatwe/nowe trudne;

  szybkość: duża/mała;

  rodzaj pr poznawczych: proste/złożone;

  >

  poziom wykonania: wysoki/niski;

  modyfikacja: trudna/łatwa

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kontrola poznawcza i czym różnią się procesy kontrolowane od procesów kontrolnych?

  *Kontrola poznawcza: zdolność systemu poznawczego do nadzorowania, regulowania własnych procesów poznawczych, a także do planowego sterowania ich przebiegiem

  *Rola kontroli poznawczej jest szczególnie ważna, gdy musimy: planować i podejmować decyzje, korygować błędy, reagować na pojawiające się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystraktory i ich rodzaje

  *Są to bodźce, które odwracają naszą uwagę od źródła stymulacji

  *Dzielą się na zewnętrzne (odgłos karetki, muzyka u sąsiada) i wewnętrzne (myśli o nieprzyjemnym spotkaniu, myśli o odrzuceniu)

  *Czynności również dzielą się na te o charakterze zewnętrznym (np. rozmowa, prowadzenie samochodu) i o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię uwagi S. Di Nuovo

  *Treści świadome, struktury pozn, uwaga mimowolna, zachowanie pozauwagowe

  *Wszystkie te elementy tworzą pole uwagi

  *Treści świadome to, co znajduje się w centrum naszej uwagi, a struktury poznawcze- elementy łatwo dostępne dla uwagi

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorię zasobów uwagi Khanemana

  *Uwaga jako proces aktywny potrzebny do wybierania bodźców, na które należy zareagować (czyli bodźce ważne dla jednostki)

  *Odwoływanie się głównie do badań percepcji wzrokowej- nałożenie na siebie dwóch filmów, z których jeden przedstawiał grę w łapki i drugi grę w piłkę:

  *Zadaniem badanych było...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj modele integrujące uwagi

  *Johnston: filtr uwagi jest jeden, ale może działać na różnych poziomach- płytkim (sensoryczne) i głębokim (analiza semantyczna)

  *Treisman i Gelade- istnieją dwa etapy selekcji informacji:

  -Przeduwagowy – automatyczna rejestracja wszystkich istotnych fizycznych cech obiektów

  -Uwagowy – kontrolowane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorie uwagi na poziomie reakcji

  *Teoria Deuchów

  *Selekcja inf dokonuje się w fazie organizowania i generowania zachowania

  *Czł spostrzega wszystko, dopiero przy reagowaniu odrzuca cześć inf

  Eksperyment Graya i Weddenburna:

  *Do jednego ucha podawany jest następujący tekst: droga, pięć , Janka, a do drugie ucha: trzy, ciocia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorie na poziomie percepcji D. Broadbenta i A. Treisman

  Teoria filtra uwagowego Broadbenta: teoria reakcji wtórnej – na poziomie percepcji – komunikaty, na które nie jest skierowana uwaga – nie są spostrzegane

  *Początkowo Broadbent rozumiał uwagę jako „zwrotnicę”

  * W badaniach wykorzystywał „technikę cienia” , a dokładnie jej specyficzną odmianę, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt

Do góry