Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przywrócenie jedności

  Soborowy Dekret o ekumenizmie zaczyna się od słów Unitatis redintegratio (Przywrócenie jedności),stwierdzając: Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnegojest wzmożenie wysiłku dla przywrócenia jedności wśród chrześcijan.

  Jan XIII o przywróceniu jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność misyjna (1958 - 1978)

  Na soborze byli biskupi z krajów uznawanych nadal za misyjne: afrykańskich i azjatyckich. Wnieśliwkład nie tylko w przygotowanie dokumentu o misjach (Ad gentes), przyjętego na końcu soboru, aletakże w inne dokumenty, poczynając od Konstytucji o liturgii, co do której nie chcieli narzucanego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie katolickie

  Wkład katolickiego (unickiego) Wschodu w ruch ekumeniczny i działalność soboru na tym polu jest bezsporny.Wystąpienia wschodnich ojców soboru wyjaśniały niektóre kwestie ekumeniczne i miały wpływna ukierunkowanie głosowania. W początkowej fazie dyskusji nad schematem o jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły partykularne

  W Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, rozpatrując kwestię kolegialnej jedności, sobór określiłrelację między Kościołem powszechnym, jednym i jedynym Kościołem katolickim, a Kościołami partykularnymi,z których on się składa i które w nim istnieją. Jako Kościoły partykularne zostały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha Atenagoras

  Patriarcha konstantynopolitański (ekumeniczny) w Stambule, Atenagoras, wkrótce po zapowiedzi SoboruWatykańskiego Drugiego wysłał do Jana XXIII swego przedstawiciela, prawosławnego metropolitęamerykańskiego, Jakovosa. Za wydarzenie bezprecedensowe uznano tę oficjalną wizytę hierarchy prawosławnegow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelizacja świata

  Niepowodzenie młodych Kościołów w Chinach, Korei i Wietnamie oraz dechrystianizacja w krajachuznawanych za katolickie postawiły po soborze ostry problem misji, który szczególnie od Synodu Biskupóww 1974 roku nazwano problemem ewangelizacji świata. Refleksją objęto wewnętrzne i zewnętrzneprzyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha Aleksy

  Metropolita Aleksy (Aleksij Simanskij) z Leningradu, cieszący się u władz stalinowskich pewnym respektemza postawę patriotyczną podczas oblężenia miasta w drugiej wojnie światowej, został patriarchą moskiewskim (1945) w warunkach politycznych nieco korzystniejszych dla Cerkwi rosyjskiej, alenie miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Jan XXIII, zwany papieżem ekumenizmu, miał wiele osobistych kontaktów z przedstawicielami innychKościołów, przede wszystkim jednak uczynił sprawę jedności chrześcijaństwa jednym z głównych celów Soboru Watykańskiego II, w którym wzięli udział ich obserwatorzy. Sekretariat Jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumeniczna Rada Kościołów

  Zwana też Światową Radą Kościołów, zorganizowana w poprzednim okresie przez protestantów, obejmowałaprawosławny patriarchat konstantynopolitański, Cerkiew prawosławną Grecji i liczebnie małeKościoły starokatolickie. Patriarcha moskiewski Aleksy dopiero w 1961 roku zgłosił wniosek o przyjęciedo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie i sobór

  W zwoływaniu Soboru Watykańskiego Drugiego wymowę miało pierwsze ujawnienie kardynałom myślio tym nie kiedy indziej, tylko w dniu liturgicznej uroczystości Nawrócenia św. Pawła, Apostoła narodów,po nabożeństwie odprawionym przez papieża (25.01.1959) na zakończenie Tygodnia Modlitw o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt

Do góry