Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PAMIĘC OPERACYJNA WG. BADDLEYA I DOWODY ODRĘBNOŚCI PAMIĘCI KRÓTKOTRWAŁEJ I TRWAŁEJ

  Centralny system wykonawczy, który jest dostępny świadomości dzieli się na pętlę fonologiczną(tzw. głos zew. ,ma dwa składniki.

  Krótko przez szept, może być słyszalny przez nas) oraz centralny system składa się z notesu wzrokowo-przestrzennego (materiał w postaci obrazowej tzw. Oko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalne Modele pamięci

  ULTRAKRÓTKOTRWAŁA (UTM- pojemność 18 elementów,czas:o,5-2 sek. ścisła ze względu na modalność fonetyczną(mowa),echoliczną(dźwięk),rejestruje fiz. Cechy bodźca)

  KRÓTKOTRWAŁA (STM- czas ok.20sek.pojemność 7+/-2,kod ma charakter akustyczny(dźwięk)

  TRWAŁA (LTM- nieograniczona pojemność i czas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorię przypominania Lofusów

  Proces przypominania jest Pr. dwufazowym, a jedną z jego faz jest pr. rozpoznawania. Np. Słowa o niskiej częstości szybciej rozpoznajemy, a o wyższej szybciej przypominamy> Ludzie używają różnych sposobów na odszukanie informacji.

  Czynniki wpływające na rozpoznanie i przypominanie to: częstość słów;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypominanie i rozpoznawanie - to te same procesy?

  Są to Procesy odmienne, ale często występują wspólnie gdyż nie tylko rozpoznajemy obiekt, ale również przypominamy sobie fakty z nim związane. Rodzaje zależności między przypominaniem a rozpoznawaniem:

  -Nieświadomy plagiat mówi o tym, że przypominanie występuje bez rozpoznania, odtwarzany zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLE PAMIĘCIOWE Tulvinga

  Mały cykl pamięciowy

  ZAPAMIĘTYWANIE- to spostrzeganie fiz. Cecha bodźca i kodowanie spostrzeżenia;

  PRZECHOWYWANIE- przechowywanie w kodzie charakterystycznym do danego rodzaju pamięci, rekodowanie i przechowywanie kodu rekodowania;

  WYDOBYWANIE-poszukiwanie inf. W pamięci(bodziec uruchamiający...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu pamięciowego

  KODOWANIE( rejestrowanie informacji )

  ZAPAMIĘTYWANIE (rejestrowane są inf. w pamięci, potrzebna jest koncentracja uwagi i znajomość celu, ważny jest adres informacji, miejsce, w którym coś zostaje zapisany, miejsce te wyznacza nasza ogólna wiedza o świecie. Im większa wiedza ogólna, tym więcej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć jako ZDOLNOŚĆ

  (wł. jednostki pozwalająca przechować inf.); pamięć skł. Się ze zdolności specyficznych; możliwe jest ćwiczenie pamięci; pamięć jest skł. Inteligencji.

  Jako PROCES(proces psychiczny biorący udział w przechowywaniu inf.); pamięć składa się z faz; możliwe jest ćw. Faz; pamięć jest faza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO UPRZEDZENIA

  Zjawisko związane z uwagą automatyczną polega na ułatwianiu spostrzegania przez odebranie wcześniej jakiegoś innego bodźca. Bodziec może zostać nieuświadomiony, podobnie jak całe zjawisko. Dowodzi to, że bodźce podprogowe nie mogą na nas wpłynąć.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorię refleksyjności E. Langer

  Wykazała, że refleksyjność ma duże konsekwencje dla zdrowia czł. Kiedy są zaangażowane osobiste interesy danej osoby, to łatwiej wchodzi ona w stan refleksyjności. Traktuje refleksyjność jako cechę osobowości. Człowiek refleksyjny bardziej analizuje i jest mniej podatny na błędy.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy automatyczne i kontrolowane

  AUTOMATYCZNE(nie angażują świadomości można wykonać 2 czynności naraz zadania łatwe i znane,wykorzystują proste Pr. Poznawcze:

  KONTROLOWANE(angażują świadomość trzeba zakończyć czynność,aby rozpocząć drugą. Zad. nowe i trudne, wykorzystują złożone Pr. Poznawcze)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt

Do góry