Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Religie Azji

  Tradycje kulturowe, w tym także religijne, które obok przyczyn politycznych zawsze miały największeznaczenie dla misji katolickich, a w XX wieku dla dziejów Kościoła katolickiego w Azji, sprawiają, że wstatystykach religijnych państw azjatyckich ujmuje się je - poza państwami Środkowego Wschodu - wpięć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W PIERWSZYM I DRUGIM ŚWIECIE

  Gdy sobór kończył swą działalność, dorastało nowe pokolenie ludzi, które nie znało drugiej wojny światowejani ogromnego wysiłku włożonego w odbudowę materialną świata po jej zniszczeniach. U tegopokolenia ujawnił się, najsilniej w 1968 roku, kryzys idei. Kościół włączył się w jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunizm Azji

  Chiny i Mongolię łączyło to, że były państwami komunistycznymi. Różniło zaś, że Chiny zerwały zeZwiązkiem Radzieckim, a Mongolia pozostała jego wiernym satelitą. W obu państwach statystyka religijnajest znana tylko z doniesień propagandowych, które podawały, iż w Chinach na 1 mld 61 mln 100tys...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys idei ‘68

  Młode pokolenie w latach sześćdziesiątych uległo buntowi przeciw dotychczasowej kulturze i mentalności,stawiając często ten jeden zarzut, że jest to kultura społeczeństwa konsumpcyjnego. Zaczął się czaskontrkultury i kontestacji, a jego zapowiedzią było pojawienie się w Kalifornii (1964) pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelizacja Oceanii

  Dwa najbardziej chrześcijańskie kraje Oceanii, Australia i Nowa Zelandia wymagały ewangelizacji, a wpewnym stopniu rechrystianizacji. Australia na początku lat osiemdziesiątych na 17 mln 700 tys. ludnościmiała 84,1% chrześcijan. Zelandia zaś na 3 mln 200 tysięcy - 91 procent. W Australii wszakże około...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo Afryki

  W Afryce, bez siedmiu krajów arabskich często nazywanej Czarną Afryką, misje katolickie i misje protestanckiew poprzednich okresach sprawiły, że jej ludność była w większości chrześcijańska, a z chrześcijankatolicy tworzyli najliczniejszy Kościół. O dziejach Kościoła i jego działalności w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm w Polsce

  W pewnym stopniu wewnętrzna sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a jeszcze bardziej warunkipolityczne po wojnie miały wpływ na zahamowania i rozwój ruchu ekumenicznego.

  Po okresie (1950-1957) pasywności, kiedy ruch ekumeniczny chrześcijan niekatolików ograniczał się do akcji jednostek,wznowiła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekretariat Jedności Chrześcijan

  Agostino Bea, jezuita niemiecki, dopiero co mianowany kardynałem, przekazał (11.03.1960) JanowiXXIII otrzymany z Niemiec, ale przez siebie przepracowany, projekt powołania Komisji JednościChrześcijan. Papież od razu ustosunkował się do niego pozytywnie, a gdy motu proprio Supemo Deinutu (5 VII) powołał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog Kościoła

  Potrzebę dialogu zrozumiał Jan XXIII, gdy był w Turcji, a potem w Paryżu. Dostrzegł 'bowiem nie tylkoto, że wyznawcy innych religii nie znają Kościoła katolickiego, ale nawet dla wielu grup chrześcijańskiegospołeczeństwa europejskiego jest on czyimś niesłychanie dalekim. Podejmował więc ten dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W TRZECIM ŚWIECIE

  W ciągu dwudziestu lat (1958-1978) dokonały się szybkie zmiany w Kościele, przy czym najłatwiejszedo stwierdzenia były zmiany w jego organizacji. Kolegium kardynalskie zwiększyło się z 57 tytułów nakońcu w 1958 roku do 123 w 1978 roku. Liczba jednostek organizacyjnych wzrosła z 3023 do 4707, wtym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt

Do góry