Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kadry w administracji publicznej

  Pojęcie zarządzania kadrami i kapitału ludzkiego:

  ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy (albo organu administracji publicznej)

  pięć celów zarządzania ludźmi wg Amstronga:

  umorzliwienie kierownictwu organizacji osiągania jej założonych celów

  pełne wykożystanie możliwości i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja w administracji publicznej i sposoby jej przeciwdziałania

  Zgodnie z badaniami organizacji międzynarodowych, administracja w Polsce jest skorumpowana.

  Z powodu korupcji spada zaufanie do administracji publicznej a zaufanie jest podstawą demokracji.

  Przyczyny wystepowania korupcji w administracji:

  W wyniku działania administracji publicznej podejmowane są decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja w administracji publicznej

  Feliks Koneczny w 1941 roku wydał książkę Państwo w cywilizacji łacińskiej, w której wyróżnił państwa obywatelskie i biurokratuczne. Innymi słowy państwa, w których administracja powieżona jest obywatelom przez system samorządów i takie, w których administację sprawuje aparat...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy europeizacji w administracji publicznej

  Europeizacja administracji publicznej oznacza, że poszczególne kraje muszą być zdolne do udziału w pracach instytucji europejskich i muszą mieć dobrze przygotowanych i wykształconych w zakresie procedur europejskich urzędników.

  Europeizacja oznacza też doprowadzenie do unijnych standardów stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe modele administracji publicznej

  Model brytyjski:

  W modelu tym istnieje założenie, że administracja ma służyć mieszkańcom. Obywatel ma być obsłużony w jednym urzędzie lub nawet przez Internet, bez konieczności przychodzenia do urzędu. Dodatkowo dąży się do maksymalnego obniżenia wydatków na administrację.

  W Wielkiej Brytanii...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /19 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy centralizacji, decentralizacji, dekoncentracji i dewolucji w administracji publicznej

  Procesem decentralizacji może być:

  podział terytorialny kraju

  uspołecznienie sprawowania władzy, budowa społeczeństwa obywatelskiego

  przekazywanie zadań na niższe szczeble władzy

  przyznawanie funduszy na przekazywane zadania

  wprowadzanie rywalizacji

  Podstawową zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje administracji w Polsce

  Monarchia patrymonialna (966 – 1320)

  Jest to Polska wczesnośredniowieczna. Na tronie zasiada dziedziczny książę lub król. Wystepowały wśród możnych próby przeprowadzenia elekcji.

  Państwo będące monarchią patrymonialną jest własnością panującego.

  Administrację sprawował sam monarcha. Skupiał on...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /9 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna a finanse publiczne

  Finanse publiczne istnieją w administracji publicznej dlatego, że mechanizm rynkowy nie rozwiązuje wszystkiego, nie można wszystkiego scedować na prywatne firmy. Świadczeniami takimi musi się zająć administracja publiczna.

  Administracja publiczna nie przynosi dochodów. Pieniądze otrzymuje ona z systemu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /7 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna a prawo

  Administrację określa się jako dobrą, sprawną, skuteczną, przejrzystą dla ludzi, merytoryczną lub zajebistą.

  W prawie pozytywnym dobrą administrację określa się jako:

  szybką

  obiektywną

  praworządną

  Zasada szybkości jest określona w Kodeksie Postępowania Administracyjnego –...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /4 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityczne a administracja publiczna

  Dwa sposoby rozumienia polskiego słowa polityka:

  ang. policy – obszar zarządzania sprawami publicznymi, działalność państwa i jego struktur organizacyjnych zmierzających do realizacji wytyczonych celów oraz wykonywania przypisanych państwu zadań i kompetencji. Pierwszym celem tej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt

Do góry