Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej – geneza i najważniejsze cele i postanowienia

  Geneza:

  W czerwcu 1955r. na konferencji w Messynie zaproponowano utworzenie dwóch kolejnych wspólnot: energii atomowej i gospodarczej. Na konferencji podjęto decyzję o utworzeniu komitetu, którego celem było przygotowanie propozycji dla bliższej integracji gospodarczej Szóstki.

  Efektem prac komitetu był...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat o EWWiS

  Jej pomysłodawcą był francuski polityk Jean Monnet, poparty przez ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Koncepcja Wspólnoty, nazwana planem Schumana, została przedstawiona Radzie Ministrów (9 maja 1950) oraz powołana na mocy Traktatu Paryskiego (18 kwietnia 1951), podpisanego w Sali Zegarowej Quai...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola USA w odbudowie i integracji Europy

  USA – dzięki II wojnie światowej rozbudowuje swój potencjał gospodarczy.

  problem z „wyhamowaniem” produkcji wojennej – konieczność szybkiego przestawienia na produkcję cywilną – wizja Europy jako rynku zbytu przemysłu amerykańskiego.

  Pomoc ekonomiczna Europie Zachodniej – celem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Propozycje Tworzenia federacji Regionalnych

  Jeden z pierwszych inicjatorów federacji regionalnej- czeski polityk Tomas Masaryk (1850-1937)

  W latach 1917-18 wysunął plan związku narodów Europy Środkowo Wschodniej: Polaków, Czechów,  Słowaków, Rumunów i Węgrów, od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne.

  1918- Manifest filadelfijki-> idea zrzeszenia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty Stanów Zjednoczonych Europy

  Na podstawie wieloletniej współpracy państw skandynawskich Duńczyk Heerfordt wyszedł z inicjatywą utworzenia stanów zjednoczonych narodów europejskich. Uważał że zacieśniona współpraca państw skandynawskich przyciągnie inne państwa Europy.

  Zbliżenie między francją, a Niemcami – jednolita...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Paneuropejska Richarda Coudenhove - Kalergiego

  Honorowym przewodniczącym Unii Paneuropejskiej, założonej w 1924 został Aristide Briand. W 1929 r. Briand przedstawił ideę Stanów Zjednoczonych Europy na obradach Ligi Narodów – zaproponował ideę federacji narodów europejskich opartej na solidarności i współpracy politycznej i społecznej, co spotkało...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

  Powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona. Statut Ligi został przyjęty przez konferencję pokojową w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Celem Ligi Narodów było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie, a impulsem do jej utworzenia był rozlew krwi podczas I wojny światowej.

  Siedzibą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej

  Stefa wolnego handlu - likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów.

  Unia Celna - w przypadku, gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne wobec krajów trzecich.

  Wspólny Rynek - nie tylko zniesienie ceł we wzajemnych obrotach i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór i kontrola nad administracją publiczną

  Etapy kontroli:

  badanie istniejącego stanu rzeczy

  zestawienie stanu rzeczy z tym co być powinno

  w przypadku zaobserwowania rozbieżności ustalenie ich przyczyn

  sformułowanie zaleceń mających na celu usunięcie niepożądanych zjawisk

  Kryteria...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /6 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słuzba cywilna w Polsce i innych krajach Europy

  Pojecie służby cywilnej nie jest do końca zdefiniowane. Ogólnie rozumiemy je jako zbiór urzędników, którzy służą państwu, mają odpowiednie kawlifikacje oraz są rekrutowani na drodze egzaminów lub konkursów. We Francji pojęcie służby cywilnej jest bardzo szerokie. Zalicza się do niej również...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /5 665

  praca w formacie txt

Do góry