Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria kopenhaskie

   

  Określają warunki jakie państwo musi spełnić, aby stać się członkiem UE:

  o charakterze politycznym – przestrzeganie zasad demokracji, rządów prawa, poszanowania praw człowieka i ochrona praw mniejszości narodowych

  o charakterze gospodarczym – istnienie sprawnej gospodarki rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadia integracji ekonomicznej w kontekście rozwoju WE

  Strefa wolnego handlu- EWG

  Unia celna 1 lipca 1968

  Wspólny rynek koniec lat 70 XX wieku

  Rynek wewnętrzny JAE

  Unia gospodarcza i pieniężna etap realizacji rozpoczął się 1 lipca 1990 roku i trwa nadal

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo Unii Europejskiej

   

  Zostało ustanowione przez Traktat z Maastricht w celu umocnienia ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich. Art.17 TWE mówi ze obywatelem UE jest każda osoba mająca przynależność do państwa członkowskiego. Obywatelstwo UE nie nakłada żadnych obowiązków na jednostkę. Katalog...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja wzmocnionej współpracy

   

  Traktat Amsterdamski wprowadził procedurę wzmocnionej współpracy(ang. enhanced cooperation), a Traktat Nicejski zezwolił na jej zastosowanie w ramach WPZiB. Wzmocniona współpraca w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, powinna służyć wartościom i interesom Unii Europejskiej jako...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Wspólnot Europejskich

   

  Wspólnota Europejska i Euratom wchodzą w skład I filaru UE(do 22 lipca 2002 istniała jeszcze trzecia Wspólnota-EWWiS).Charakter prawny wspólnot nie budzi żadnych kontrowersji. Wspólnoty są dwiema niezależnymi organizacjami międzynarodowymi o charakterze ponadnarodowym, wyposażonymi w osobowość prawną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i rozwój Wspólnot oraz UE

   

  Po II Wojnie Światowej zauważono, że dla rozwoju militaryzacji istotne znaczenie ma rozwój przemysłu górniczego i stalowego. Już w 1944 roku Jean Monet, francuski minister spraw zagranicznych stworzył projekt nacjonalizacji produkcji węgla i stali w Niemczech i Francji.

  18 kwietnia 1951 w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /9 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania publiczne JST

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowi terytorialnemu przysługuje istotna część zadań publicznych. Publiczny charakter tych zadań oznacza zarówno to, że mają one swoje umocowanie w prawie (samorządowi nie wolno podejmować się spraw, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Strategia Bezpieczeństwa

  Zatwierdzona 12 grudnia 2003 r. przez Komisję Europejską i powierzona Wysokiemu Przedstawicielowi ds. WPZiB, stanowi poważny krok w zakresie polityki bezpieczeństwa UE . Pierwszy raz: państwa europejskie zdecydowały się zdefiniować potencjalne zagrożenia określiły działania mogące przeciwdziałać ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI)

  Pojęcie ESDI zrodziło się w 1991 roku jako próba koncepcyjnego powiązania ustanowionej w ramach Unii Europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z rolą NATO jako euroatlantyckiej podstawy europejskiego systemu zbiorowej obrony, podjęta przez grupę państw członkowskich Unii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (CESDP)

  W Traktacie z Maastricht i Amsterdamu pominięte zostały kwestie wyposażenia UE w zdolności wojskowe.Francuskim i niemieckim projektom rozwoju unijnych sił zbrojnych sprzeciwiały się głownie Wielka Brytania oraz państwa neutralne: Austria, Finlandia, Irlandia i Szwecja.

  >

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry