Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przyszłość chrześcijaństwa: mniej Europy czy mniej katolicyzmu?

  Walter Buhlmann, jak powiedzieliśmy wcześniej, w 1974 r. ogłaszał w La terza Chiesaalle porte, że w najbliższej przyszłości 70% katolików będzie zamieszkiwać półkulępołudniową: zasadniczo trzeci Kościół, młody (i lepszy, w jego opinii), który miał stać obok Kościoła na Zachodzie i Kościoła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy charyzmatyków

  O charyzmatach wypowiadał się Sobór kilkakrotnie, mówiąc ogólnie, że są rozmaite dary hierarchiczne icharyzmatyczne. Teologowie uściślili pojęcie darów charyzmatycznych jako darów nadprzyrodzonych,których Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służbywe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy Ameryki Łacińskiej

  Stały wzrost demograficzny w większości krajów i podjęcie intensywniejszej chrystianizacji ludnościpoza miastami, zwłaszcza w górach i puszczach, wymagały rozbudowy organizacji kościelnej. Nie wiadomo,w jakim stopniu rozbudowano sieć parafialną, natomiast można stwierdzić, że w każdym kraju,nawet w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność Ameryki Północnej

  Aktywność katolików Ameryki Północnej (Stanów Zjednoczonych i Kanady) w tworzeniu Ruchu OdnowyCharyzmatycznej była częścią wielkiej aktywności Kościoła w obu krajach, choć nie ominął ich kryzys‘68, a kryzys kapłaństwa i życia zakonnego w Stanach Zjednoczonych był szczególnie szeroki i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chadecja Ameryki Łacińskiej

  Ameryka Łacińska była nadal niespokojna politycznie, co miało duży wpływ na dzieje Kościoła w poszczególnychpaństwach. Niektóre z wysp Morza Karaibskiego, jak Jamajka (1962), dopiero teraz zyskałyniepodległość i zaczęły szukać własnej tożsamości narodowej, często w dawnych wierzeniach.Mało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dechrystianizacja Europy Zachodniej

  Kościół w krajach Europy Zachodniej miał bardzo zróżnicowane oblicze. Nierówny był wkład w sobórich Episkopatów, realizacja jego uchwał, intensywność życia katolickiego, spełnianie praktyk religijnychi ostrze kryzysu ‘68. Wspólne wszakże było to, że we wszystkich krajach trwał proces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucje Ameryki Łacińskiej

  Rewolucyjnymi nazywano niekiedy rządy, które objęły władzę przez walkę i przewrót, choć w swoimdziałaniu nie zmierzały do zmiany ustroju państwa. Ruchy rewolucyjne lewicy socjalistycznej, a jeszczebardziej komunistycznej, wystąpiły w kilku państwach. Gdzie władza państwowa była jeszcze silna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Islam Środkowego Wschodu

  Państwa Środkowego Wschodu, rozciągające się od Egiptu do Afganistanu i od Półwyspu Arabskiego doIranu, prawie wszystkie miały powyżej 90% ludności mahometańskiej. Wyjątek stanowił Izrael, któryna 4 mln 200 tys. mieszkańców miał 14% mahometan, a 84% Żydów i 2% chrześcijan, w tym połowękatolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rechrystianizacja Europy Zachodniej

  We Francji i w innych krajach Europy Zachodniej, obok procesu dechrystianizacji i okresowo silnej kontestacjiczęści duchowieństwa i katolików, nawet integrystycznego, a jak się później okazało schizmatyckiegoruchu arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, występował proces soborowej odnowy katolicyzmu, w tymteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Kuby

  Na Kubie walkę rewolucyjną przeciw dyktaturze Fulgencio Batisty y Zaldivara zorganizował Fidel Castro,dawny student prawa w Hawanie, wygnany z kraju za działalność rewolucyjną. W 1956 roku wylądowałna wyspie z partyzantami i przy pomocy Che Guevary prowadził walkę, nie ujawniając zamiaruwprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 877

  praca w formacie txt

Do góry