Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego

   

  Ustalenie ojcostwa oparte jest na różnych przesłankach. W odniesieniu do dziecka małżeńskiego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Co do ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, domniemanie ojcostwa opiera się na fakcie współżycia cielesnego z matką dziecka w okresie koncepcyjnym. Regułą...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądowe dochodzenie macierzyństwa

   

  Ustalenia macierzyństwa można żądać w razie:

  Gdy sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców

  Gdy macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka, jako jego matka zostało zaprzeczone.

  Legitymacje do wniesienia tego powództwa mają osoby, których stosunek prawny...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola aktu urodzenia

   

  Treść aktu urodzenia wskazuje na pochodzenie od konkretnej osoby, określa kto jest domniemaną matką dziecka, ponieważ ze względu na osiągnięcia medycyny może dojść do zapłodnienia bez obcowania cielesnego. O fakcie urodzenia się dziecka ma obowiązek w ciągu 14 dni...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo i powinowactwo

   

  Pokrewieństwo. Jest faktem biologicznym. Krewnymi są osoby pochodzące od wspólnego przodka. Wyróżnia się linie i stopnie pokrewieństwa.

  Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, tj. dziadkowie- rodzice- dzieci- wnuki. W ramach krewnych w linii prostej wyróżnia się krewnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina - pojęcie, skład i funkcje

   

  RODZINA- najstarsza grupa społeczna, występująca we wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa i we wszystkich formacjach. Jest naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, nazywanej często podstawowa komórką społeczną. Jest ona naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka.

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa rodzinnego

   

  Polskie prawo rodzinne opiera się na humanistycznych i demokratycznych przesłankach życia społecznego. Na tej podstawie formułuje się tzw. podstawowe zasady prawa rodzinnego.

  1) zasada szczególnej ochrony rodziny. W KRO ma ona na względzie m.in. zachowanie małżeństwa zawartego mimo przeszkody wieku...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki niewygasające

  Definicja

  Wydatki wynikające z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mają charakter limitu rocznego. Stanowią upoważnienie do zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności finansowych do końca danego roku budżetowego. Wyjątkiem od działania zasady wygasania limitów wydatków rocznych, jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędnik

  Definicja

  Urzędnikiem może być osoba, która:

  jest obywatelem polskim, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Gospodarcza i Walutowa – charakterystyka ogólna

   

  Podstawą prawną funkcjonowania UGiP. Są przepisy zawarte w TWE w brzmieniu ustalonym Traktatem z Maastricht. Ogólna definicja UGiP. Zawarta jest w art.14 TWE. Zgodnie z tą definicją realizacja UGiP. Obejmuje dwa obszary działań państwa członkowskich i Wspólnoty:

  prowadzenie polityki gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na bezczynność – podstawy skargi i podmioty legitymowane do jej wniesienia

   

  Skarga na bezczynność przewidziana w art. 232 TWE ma na celu stwierdzenie nielegalności bezczynności RUE, KE lub PE. W razie uznania jej za zasadną, instytucja, przeciwko której została ona skierowana jest zobowiązana do podjęcia w rozsądnym terminie środków wskazanych przez ETS lub SPI. Skarga na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt

Do góry