Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ustanie opieki nad małoletnim

   

  a) Przyczyny ustania opieki.

  KRO wskazuje dwa przypadki ustania opieki z mocy ustawy:

  - osiągnięcie przez małoletniego pełnoletniości;

  - przywrócenie nad nim władzy rodzicielskiej.

  W razie zgonu małoletniego opieka staje się bezprzedmiotowa i ustaje w chwili jego śmierci. W razie śmierci opiekuna...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienie opiekuna małoletniego

   

  Konieczność zwolnienia opiekuna mimo dalszego trwania opieki pojawia się:

  w razie żądania opiekuna uzasadnionego ważnymi powodami,

  w razie zaistnienia przeszkód faktycznych lub prawnych powodujących niezdolność do sprawowania opieki,

  gdy opiekun dopuścił się czynów lub zaniedbań...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki opiekuna małoletniego

   

  Według art.155 § 1 KRO-opiekun , podobnie jak rodzice sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Ponadto ustawodawca nakazuje stosować do opieki odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej z zachowaniem przepisów normujących sprawowanie opieki.

  Wobec braku stosunku rodzinnego opiekun nie jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanowienie opieki nad małoletnim, ustanowienie opiekuna

   

  Opieka nad małoletnim ustanowiona zostaje zawsze wówczas, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Mogą to być następujące przypadki: rodzice nie żyją, są nieznani, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (są nieletni, zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo)...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady prawa opiekuńczego

   

  Ustawia się ją dla każdej osoby, która wymaga pieczy prawnej (małoletni, który niepozostaje pod władzą rodzicielską i osoba całkowicie ubezwłasnowolniona) ustanowienie opieki jest koniecznie nawet w przypadku pozostawania danej osoby pod zadowalającą pieczą faktyczną i niezależne od istnienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Separacja

   

  SEPARACJA- jest instytucja prawna, która nie ma tak głębokich skutków jak rozwiązanie małżeństwa i niekiedy może poprzedzać decyzję o żądaniu rozwodu.

  PRZESŁANKI ORZECZENIA SEPARACJI:

  I zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

  II przesłanki negatywne

  - gdy mogłoby ucierpieć dobro wspólnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wyroku rozwodowego

   

  Skutki orzeczenia rozwiązującego małżeństwo: orzeczenie ma charakter konstytutywny. Jednak nie ustaje tu powinowactwo powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, a dzieci nadal zachowują status pochodzenia z małżeństwa. Od dnia uprawomocnienia się orzeczenia ustaje małżeństwo, a małżonkowie stają...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i zakres wyroku rozwodowego

  Orzeczenie sądu rozstrzyga przede wszystkim o tym, że małżeństwo ustaje, albo w razie oddalenia powództwa, że małżeństwo nadal trwa. Od tego rozstrzygnięcia zależą inne decyzje sądu odnoszące się do małżonków lub do ich wspólnych dzieci.

  Rozwiązując małżeństwo sąd ma obowiązek orzec o...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

   

  Podstawową przesłanką jest zaistnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, jednakże uzupełniona o tzw. Przesłanki negatywne, które weryfikują dodatkowo żądanie rozwodu.

  Przesłanki pozytywne: sąd może orzec rozwód, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność majątkowa małżonków po ustaniu wspólności

   

  Za zobowiązania powstałe po ustaniu wspólności każdy małżonek odpowiada osobiście całym swym majątkiem . Odpowiedzialność drugiego małżonka który nie zaciągnął zobowiązania, może jednak wynikać z odpowiedzialności rzeczowej (hipoteka) albo z tytułu odpowiedzialności...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry