Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo latynoamerykańskie

  Historia katolicyzmu latynoamerykańskiego w XX w. rozpoczyna się od głębokiejreorganizacji w duchu misyjnym i duszpasterskim, będącej skutkiem latynoamerykańskiegosynodu plenarnego, jaki w 1899 r. odbył się w Rzymie z woli papieża Leona XIII. Kościół wAmeryce Południowej postępował zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć czy odrodzenie chrześcijaństwa?

  Lata pontyfikatu Pawła VI (1963-1978) charakteryzuje kryzys w Kościele, upadek formprzynależności (ograniczenie praktyki religijnej) i zaangażowania (np. w kwestii powołańkapłańskich i religijnych), co wydawało się potwierdzać teorie o nieuniknionym kresiechrześcijaństwa na Zachodzie. Podczas gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat coraz mniej chrześcijański?

  Wiek XX był okresem niebywałej ekspansji chrześcijaństwa. Jednakże napotkało onosilny opór w świecie muzułmańskim (gdzie nie odnotowało żadnego wzrostu, pomimopolitycznego i kulturalnego wsparcia potęg zachodnich), w Indiach (brytyjskich, a następniew niepodległych Indiach, z surowymi prawami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo europejskie w XXI w.

  Niewątpliwie XX w., najbardziej „zeświecczony" okres w dziejach, głęboko naznaczył iprzekształcił życie chrześcijaństwa europejskiego. Przypadek ruchu katolickiego (którystworzył katolickie partie, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne), narodzonego dwastulecia wcześniej w opozycji do liberalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość wiary

  Historia chrześcijaństwa zawiera budzące wrażenie przykłady ciągłości w niektórychkrajach, jak chociażby we Włoszech czy nawet w Grecji (jakkolwiek ten kraj był poddanybardzo długiej dominacji islamskiej). Taka wytrwałość to zjawisko występujące nie tylko wEuropie, lecz również na Bliskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm i pluralizm religijny

  W Europie, abstrahując od judaizmu oraz islamu, Kościół katolicki nie jest jedynymprotagonistą życia religijnego. Musi konfrontować się z tradycją prawosławną, ewangelicką ianglikańską. Wspólne problemy Unii Europejskiej oraz integracja ludności kontynentu,oprócz ruchu ekumenicznego, przywołują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizacja Europy Wschodniej

  Pewne osiągnięcia polityki wschodniej Watykanu nie usunęły urzędowego programu ateizacji w państwachBloku Wschodniego, dały jedynie szansę na przywrócenie Kościołowi hierarchów w niektórychkrajach. Wrogość reżimów wobec Kościoła w tym dwudziestoleciu soborowym nie zanikła, miała jedyniefale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

  Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, tę olbrzymią sieć drógkomunikacji, które łączą z sobą składające się nań miasta i narody; widzę te drogi, które odŚredniowiecza prowadziły i prowadzą do Sanriago de Compostela, [...] niezliczone rzeszepielgrzymów, które tu ściągało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo nowego stulecia

  Wielki problem ekumeniczny stanowiło papiestwo samo w sobie, co stwierdzili Paweł VIi Jan Paweł II (z tym, że ten ostatni w encyklice Ut unum sint zaprosił chrześcijanniekatolików do wspólnej dyskusji nad tym tematem). Eklezjologia Soboru Watykańskiego II i rozwój życia Kościoła dały nowa przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolickość Polski

  Po Polskim Październiku (1956) i zawarciu Małego Porozumienia wydawało się, że Kościół będzie miałwiększą swobodę działania niż w okresie stalinizmu. Nie wycofano się jednak z ograniczeń jego praw,wydając nawet nowe zarządzenia wrogie Kościołowi, najwyżej raz bardziej, kiedy indziej mniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 661

  praca w formacie txt

Do góry