Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)

   

  Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;

  Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;

  Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcja integracyjna zarządzania

   

  Wynika z pełnienia przez niego trzech ważnych ról:

  Interpersonalnej – konstytuującej układ stosunków społecznych wokół wspólnego celu;

  Informacyjnej – polegającej na wykorzystaniu właściwej i efektywnej sieci komunikacyjnej;

  Decyzyjnej – związanej z inicjowaniem nowych pomysłów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję zakładu pracy w ujęciu psychologicznym

   

  Jest to system społeczny rozumiany jako:

  Zespół stosunków międzyludzkich;

  Układ określonych grup (struktura);

  System stanowisk i pozycji społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuratela - Informacje ogólne

   

  - dotyczy zabezpieczenia wąsko określonych interesów, jest tymczasowa, przejściowa, regulowana w prawie cywilnym;

  - kurator otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie kurateli;

  - wynagrodzenie ze środków osoby, nad którą kuratela jest sprawowana;

  - sąd uchyla kuratelę, gdy zniknie jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediacja w prawie rodzinnym

   

  Mediacja:

  Jest to sposób rozwiązywania konfliktów (sporów), bezstronny mediator katalizuje rozwiązanie konfliktu, występują strony sporu (ofiara i sprawca), proces, który ma doprowadzić do ugody, mediacja jest dobrowolna, jej termin określony jest co do miesiąca, wyznaczony jest również konkretny...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz alimentacyjny

   

  - wspiera osoby uprawnione do alimentów;

  - wypłaca świadczenia z budżetu państwa;

  - fundusz celowy – z budżetu gminy, w konkretnym celu i tylko na ten konkretny cel;

  - przy bezskuteczności egzekucji, gdy dochód na osobę nie przekracza 725 zł, do 18 r.ż., do 25 r.ż., gdy dziecko się uczy, przy...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka - Informacje ogólne

   

  a) czym jest:

  - piecza nad osobą i jej majątkiem;

  - pewne elementy podobne do władzy rodzicielskiej;

  - dla osób poniżej 18 r.ż. bez władzy rodzicielskiej lub dla całkowicie ubezwłasnowolnionych;

  b) ustanowienie:

  - przez sąd opiekuńczy (rejonowy);

  - ustala się formę opieki, opiekuna, zakres...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji

   

  - małżonkowie, krewni w linii prostej bez ograniczenia, krewni w linii bocznej II stopnia (rodzeństwo), osoby związane stosunkiem przysposobienia, pasierbowie i ojczym lub macocha;

  - istnieje możliwość roszczenia przez matkę świadczeń od ojca, nie będącego jej mężem, za okres ciąży i porodu;

  a)...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego

   

  - pojęcie: dotyczy dostarczania przez wyznaczone w ustawie osoby środków na utrzymanie, a także środków wychowania, spełnianie tego obowiązku jest roszczeniem alimentacyjnym gdy występuje stosunek rodzinny bądź powinowactwo,

  - zobowiązuje: krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo,

  - cel:...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia sądu opiekuńczego do ingerowania

   

  a) ogólne kompetencje sądu:

  - gdy dziecku coś zagraża; sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców i dziecko do określonego postępowania, określić czynności jakich bez zgody sądu nie wolno wykonać, skierować małoletniego do instytucji, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt

Do góry