Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Opisz biografię jako źródło do prognozowania

   

  Już w połowie XX wieku ukazały się prace na temat prognozowania powodzenia człowieka na danym stanowisku na podstawie jego biografii.

  Ta nauka, plasowana pomiędzy psychologią i socjologią, jest jednak jeszcze bardzo słabo rozwinięta.

  Znane ograniczenia metodologiczne to:

  Metody jakościowe w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień czynniki modyfikujące indywidualny poziom zachowań organizacyjnych człowieka

   

  Czynniki biograficzne i personalne:

  Wiek

  Płeć

  Rasa

  Wykształcenie

  Zawód

  Miejsce pracy

  Chronotyp

  Stan zdrowia

  Fizjognomia

  Miejsce zamieszkania

  Status ekonomiczny

  Status rodzinny

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są czynniki biograficzno – profesjonalne służące ocenie człowieka?

   

  Czynniki biograficzno-profesjonalne to ilościowa charakterystyka związana z relatywnie prostymi do identyfikacji elementami środowiska życia, takimi jak płeć, wiek, fizjognomia, rasa, stan zdrowia, status ekonomiczny (dochody i wydatki), status rodzinny, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz wymiary stosowane przy ocenie narodów

   

  Indywidualizm – to narodowe atrybuty połączone w luźną strukturę społecznych wyobrażeń, którymi ludzie się posługują wybiórczo opisując cechy swoje i swojej rodziny jako odróżniające ich od innych. Charakteryzuje mobilność kadry kierowniczej.

  Kolektywizm – to stereotyp...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz typy badań służące tolerancji

   

  Badania etnograficzne – współcześnie prowadzone w skali makro-kulturowej i są związane z podziałem świata na strefy językowe, które są pozostałością kolonialną. Następowało tam przenikanie lokalnych kultur z kulturą europejską. Obecnie tematem badań jest amerykanizacja.

  Badania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz cechy charakterystyczne narodów wg. S. Robbisona

   

  Indywidualizm – USA, Australia, Wielka Brytania, Kanada;

  Kolektywizm – Kolumbia, Wenezuela, Pakistan, Peru;

  Duży dystans władzy – Filipiny, Meksyk, Wenezuela, Pakistan, Peru;

  Mały dystans władzy – Austria, Izrael, Dania, Nowa Zelandia;

  Męskość – Japonia, Austria, Wenezuela...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj i opisz typy mentalności antyglobalistycznej

   

  Zaściankowość (parafiańszczyzna) – to zawężone spostrzeganie świata, polegające na braku umiejętności dostrzegania różnic między różnymi kulturami oraz przywiązanie do lokalnych systemów wartości i historii. Bariery mają zwykle charakter symboliczny, choć czasami przybierają charakter...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cechy charakterystyczne globalizacji w ujęciu psychologicznym?

   

  Zjawisko niezwykle złożone psychologicznie;

  Przebiega z oporami głównie z powodu narodowych kultur, opartych na lokalnych systemach wartości oraz doświadczeniu historycznym.

  Główną przeszkodą są uprzedzenia, jako formy negatywnych postaw o silnym komponencie emocjonalnym i tendencji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję teorii modelu

   

  Teoria – koncepcja bedąca podstawą stawiania hipotez i propozycją wyjaśnienia i interpretacji badanych zjawisk, w celu uogólnienia wyników badań.

  Modele – w przypadku zachowań organizacyjnych, wszystkie trzy determinanty (indywidualne, grupowe i systemowe) odnoszone są w nich do zmiennych zależnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję badania zachowań organizacyjnych

   

  Należy przez to rozumieć systematyczne zbieranie informacji na temat interesującego nas zjawiska oraz ich ogólną charakterystykę uwzględniającą zarówno zmienność, jak i nasilenie zjawiska.

  Służą do tego – hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne, zmienne pośredniczące, oraz testy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt

Do góry