Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest Frenologia?

   

  Została zapoczątkowana przez niemieckiego lekarza Franciszka Galla (1758-1828).

  Jej podstawą jest pogląd o ścisłym związku cech psychicznych człowieka z kształtem jego czaszki.

  Wszelkim wyniosłościom i wgłębieniom czaszki przypisywano różne cechy charakteru i osobowości oraz intelektu. Np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ fizjognomii człowieka na jego zachowania organizacyjne?

   

  Wygląd zewnętrzny człowieka tylko częściowo zależy od niego.

  Gabaryty człowieka i jego charakterystyczne rysy zależą przede wszystkim od typu konstytucyjnego.

  Jego antropometryczne właściwości przesądzają często o możliwościach zawodowych człowieka.

  Istnieją poglądy na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy przez stan zdrowia w psychologii i jaki on ma wpływ na zachowania organizacyjne człowieka

   

  To ważny wyznacznik demograficzny, który informuje nas o ogólnej kondycji psychicznej ludzi.

  Ta wiedza jest konieczna do planowania norm aktywności zawodowej i wydolności organizmu ludzkiego.

  Zarówno wskaźniki zdrowia somatycznego (choroba) jak i psychicznego (zadowolenie z pracy) są ważnymi składnikami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napisz jaki jest wpływ wieku psychologicznego na zachowania organizacyjne człowieka

   

  Wiąże się z kumulacją doświadczenia życiowego (wiedza i/lub praktyka), które zwłaszcza w tzw. Zawodach umysłowych może być dyskontowane z powodzeniem do późnej starości.

  Owo doświadczenie indywidualne („mądrość życiowa”) jest w niektórych sytuacjach zawodowych ważnym kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz wpływ zawodu i wykształcenia na zachowania organizacyjne człowieka

   

  Oba te kryteria są ze sobą ściśle skorelowane.

  Większość ludzi wykształconych przypada na duże miasta, gdzie można też znaleźć zatrudnienie.

  Analiza ZiW jest niezwykle ważna dla inwestorów oraz dla prognozowania bezrobocia w danym regionie.

  Jest też ważna dla zrozumienia indywidualnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napisz jaki jest wpływ wieku biologicznego na zachowania organizacyjne człowieka

   

  Przy analizie wieku na indywidualne zachowanie się człowieka w organizacji należy odróżnić wiek biologiczny i psychologiczny.

  Wiek biologiczny – naturalny proces starzenia się organizmu, który ma swoje korelaty behawioralne i intelektualne.

  Generalnie regresja następuje w niemal każdym zakresie po...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz 4 typy układów cech psychicznych człowieka związanych z płcią

   

  W efekcie podzielono osoby o różnym układzie cech psychicznych związanych z płcią na cztery typy:

  Osoby określone seksualnie (typowe pod względem płci) – kobiece kobiety i męscy mężczyźni;

  Osoby nieokreślone seksualnie;

  Osoby krzyżowo określone seksualnie: męskie kobiety i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz modele jedno i dwuczynnikowe w analizie płci człowieka

   

  W modelu jednoczynnikowym męskość i kobiecość tworzą jeden dwubiegunowy wymiar. Cechy wybierane przez kobiety stanowią jeden, a cechy wybierane przez mężczyzn drugi biegun. Model ten posiada też funkcję normatywną – dla kobiet właściwe jest zachowanie kobiece, a dla mężczyzn męskie.

  Model ten...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz wpływ płci na zachowania organizacyjne człowieka

   

  Płeć determinuje najczęściej losy człowieka w ciągu całego życia, począwszy od szkoły a skończywszy na przebiegu kariery zawodowej.

  Współcześnie, w psychologii, akceptuje się teorię „płci mózgu” i podkreśla różnice indywidualne między mentalnością i usposobieniem kobiet i mężczyzn.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest płeć psychologiczna i społeczna

   

  Płeć psychologiczna i społeczna – określa się nimi charakterystykę własnego „ja” jednostki, które nie są bezpośrednio obserwowalne.

  Tak rozumiana męskość i kobiecość jest wyjaśniana w oparciu o koncepcję schematu społecznego.

  Najbardziej popularną koncepcją tego typu jest koncepcja schematów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry